ZÁKLADNÉ MANAŽÉRSKE NASTAVENIE

Konzultantská spoločnosť
Lektor kurzu
Cena kurzu je iba ilustračná. Kurz je dostupný bezplatne pre školy v rámci Predplatného
Write your awesome label here.

ZÁKLADNÉ MANAŽÉRSKE NASTAVENIE

Konzultantská spoločnosť
Maxman consultants
Spoločnosť Maxman consultants je na trhu od roku 1994. Poskytuje vzdelávacie služby v oblasti manažmentu, leadershipu, komunikácie mnohým renomovaným súkromným spoločnostiam. Dlhodobo sa angažuje aj v sfére vzdelávania. 
Lektor kurzu
Write your awesome label here.
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

ZAMERANIE A CIELE
KURZU

KTO JE MANAŽÉR
V momente, kedy sa stane z učiteľa riaditeľ školy, prejde premenou. Nie vždy si uvedomujeme, aký veľký je skok z triedy do riaditeľne. Nové kompetencie, nové zodpovednosti a do toho snaha realizovať víziu školy. Tento kurz vás nasmeruje správnym smerom k pochopeniu roly riaditeľa ako manažéra vzdelávacej organizácie. 
PARTICIPATÍVNY ŠTÝL
Predstava riaditeľa, ktorý direktívne rozdáva úlohy, pedantne kontroluje podriadených, a tí v strachu plnia jeho očakávania, je nesprávny stereotyp. Súčasné firmy sú riadené štýlom vedenia, ktorého hlavným znakom je dôvera. Funguje to vo veľkých korporáciách, funguje to vo fínskom školstve, môže to fungovať aj u nás. 
TIPY NA ROZVOJ
Myslieť si, že viem všetko, je koniec môjho rozvoja. Vzdelávacie kurzy sú dobrý motivačný štartér, ale ťažisko práce je na vás. V kurze odhalíte len špičku ľadovca z danej oblasti, no Lukáš Bakoš vám zároveň odporučí vhodnú literatúru na ďalší rozvoj.  
POROZUMIEŤ ROLE
riaditeľa školy ako manažéra organizácie. 
UVEDOMIŤ SI
rozdiel medzi direktívnym a participatívnym riadením.
PRIBLÍŽIŤ ZÁKLADNÉ
pojmy z oblasti manažmentu a ľudských zdrojov.

ZAMERANIE A CIELE
KURZU

ZMENA
Zmeniť školu a jej fungovanie znamená cielene a dlhodobo pôsobiť na všetkých úrovniach jej fungovania. V kurze si vysvetlíme základné princípy zmeny a jej priebeh s konkrétnymi príkladmi. 
TÍM
V centre premeny ZŠ Hubeného je tím pre rozvoj školy, ktorý zabezpečuje realizáciu zmien. V kurze si priblížime jeho vznik, zloženie, kompetencie a fungovanie. 
VÍZIA
Každá škola by mala mať svoju jedinečnú víziu. Ako zabezpečiť, aby neostala len na papieri? Ukážeme si, aké boli ciele a vízia školy, a aké nástroje využili na zvládnutie dlhodobého procesu zmeny.
VYSVETLIŤ PRINCÍPY
ZMENY VEDÚCE K CELKOVÉMU ROZVOJU ŠKOLY
OBJASNIŤ ZLOŽENIE,
KOMPETENCIE
A FUNGOVANIE TÍMU
PRE ROZVOJ ŠKOLY
INŠPIROVAŤ
K STANOVENIU
ODVÁŽNYCH CIEĽOV
A PREDSTAVIŤ NÁSTROJE
NA ICH DOSIAHNUTIE

PARAMETRE
KURZU

DĹŽKA KURZU

Približná dĺžka absolvovania kurzu je 60 minút. 

LEKTOR

Skúsený lektor zo súkromnej konzultantskej spoločnosti.

VIDEÁ

Kurz tvorí 13 videí s lektorom kurzu Lukášom Bakošom.

SÉRIA

Je súčasťou šiestich kurzov zameraných na manažérske kompetencie. 

DĹŽKA KURZU

Približná dĺžka absolvovania kurzu sú 4 hodiny vrátane čítania zošitov. 

LEKTORI

Riaditeľka školy, členky tímu pre rozvoj školy, lektor EDULAB akadémie. 

VIDEÁ

Kurz tvorí 11 videí vo forme dialógu doplnených o vizualizácie.

ZOŠITY

Obsah videí rozširuje 10 elektronických zošitov.

LEKTORI
KURZU

MGR. LUKÁŠ BAKOŠ, PhD.
managing director Maxman consultants
MGR. JÁN MACHAJ, PhD.
lektor EDULAB akadémie

Prihláste sa na MAXMAN MANAŽÉRSKU AKADÉMIU v EDULABe.
ČO VÁS ČAKÁ?

ZÁKLADNÉ MANAŽÉRSKE NASTAVENIE
23. 09. 2024 | 14:00 – 16:30
Pochopenie svojich manažérskych, resp. líderských silných stránok, aj oblastí, ktoré nás brzdia.
MANAŽÉRSKA PSYCHOLÓGIA
21. 10. 2024 | 14:00 – 16:30
Porozumenie individuálnym rozdielom medzi jednotlivými členmi tímu.
RIADENIE VÝKONU - PRIORITY / SMEROVANIE / CIELE
18. 11. 2024 | 14:00 – 16:30
Zameriame sa na manažérsku prácu s cieľmi a úlohami.
RADICAL CANDOR + MANAŽÉRSKA PRÁCA SO SPÄTNOU VÄZBOU
16. 12. 2024 | 14:00 – 16:30
Tvorba otvorenej feedback kultúry vo firme/tíme.
MANAŽÉR AKO MENTOR A KOUČ
13. 1. 2025 | 14:00 – 16:30
Rozoberieme a vysvetlíme si základné techniky koučingu.
MANAŽÉR AKO FACILITÁTOR
3. 2. 2025 | 14:00 – 16:30
Facilitačné zručnosti a techniky sú pre manažéra základom pri efektívnom vedení tímu.
FINÁLNA ONLINE REFLEXIA
10. 02. 2025 | 14:00 – 15:00

Prihláste sa na MAXMAN MANAŽÉRSKU AKADÉMIU v EDULABe.
ČO VÁS ČAKÁ?

ZÁKLADNÉ MANAŽÉRSKE NASTAVENIE
23.09.2024 | 14:00 – 16:30
Pochopenie svojich manažérskych/líderských silných stránok aj oblastí, ktoré nás brzdia.
MANAŽÉRSKA PSYCHOLÓGIA
21.10.2024 | 14:00 – 16:30
Porozumenie individuálnym rozdielom medzi jednotlivými členmi tímu.
RIADENIE VÝKONU - PRIORITY / SMEROVANIE / CIELE
18.11.2024 | 14:00 – 16:30
Zameriame sa na manažérsku prácu s cieľmi a úlohami.
RADICAL CANDOR + MANAŽÉRSKA PRÁCA SO SPÄTNOU VÄZBOU
16.12.2024 | 14:00 – 16:30
Tvorba otvorenej feedback kultúry vo firme/tíme.
MANAŽÉR AKO MENTOR A KOUČ
13.1.2025 | 14:00 – 16:30
Rozoberieme a vysvetlíme si základné koučovacíe techníky
MANAŽÉR AKO FACILITÁTOR
3.2.2025 | 14:00 – 16:30
Facilitačné zručnosti a techniky sú pre manažéra základom pri efektívnom vedení tímu
FINÁLNA ONLINE REFLEXIA
10.02.2025 | 14:00 – 15:00