Zmeňme pohľad na vzdelávanie učiteľov

V EDULAB akadémii sme sa rozhodli vytvoriť alternatívu k tradičným prezenčným školeniam a preniesť vzdelávanie učiteľov do online prostredia. Naším cieľom je ponúknuť vám kvalitné, moderné a atraktívne vzdelávacie kurzy, ktoré prispejú k vášmu profesijnému rozvoju.

Benefity online vzdelávania

Dostupnosť

Kurzy sú prístupné z akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet. Stačí vám počítač, tablet alebo mobilný telefón.

Sloboda

Vyberte si kurz, ktorý vám najviac vyhovuje a sami rozhodnite o tom, kde a kedy chcete vzdelávanie absolvovať. 

Efektivita

Kurzy sú prakticky orientované, pričom teória je realizovaná formou elektronických zošitov. Je na vás, do akej hĺbky sa chcete venovať štúdiu.

Zákon o pedagogických zamestnancoch

EDULAB akadémia reaguje na najnovšiu novelu zákona o pedagogických zamestnancoch. Pomocou kreditového systému sa dá dosiahnuť zvýšenie príjmu pedagóga prostredníctvom inovačného vzdelávania a kvalitného portfólia. 

Inovačné a kontinuálne vzdelávanie

Kurzy sú koncipované tak, že môžu byť súčasťou oboch typov vzdelávania pedagógov.

Certifikát pre vaše portfólio

Po úspešnom absolvovaní získate certifikát od organizácie, ktorá poskytuje inovačné vzdelávanie. 

Prepojenie na profesijný štandard

Každý kurz je prepojený na kompetencie definované v profesijnom štandarde pedagogických zamestnancov. 

Zameranie  kurzov

...

Aktuálne témy

Pripravujeme kurzy s presahom do aktuálneho diania. Učenie nie je len o teórii odborných predmetov, ale aj o svete okolo nás.

Pedagogické kompetencie

Obsah kurzov smeruje k inovatívnym vyučovacím metódam. Našou ambíciou je pomôcť vám učiť motivujúco, zaujímavo a efektívne.

Inšpirácie z iných odborov

Máme ambíciu prinášať témy, ktoré sú bežne vzdelávané v iných oblastiach tak, aby sme do pedagogického sveta aplikovali know-how z iných odborov.

Zoznámte sa s našimi lektormi

Mgr. Ján Machaj PhD.

Riaditeľ organizácie EDULAB, lektor, učiteľ
O LEKTOROVI
Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde študoval históriu a filozofiu a neskôr históriu na doktorandskom štúdiu. Od roku 2016 je riaditeľom organizácie EDULAB. Jeho učiteľská a lektorská prax má desať rokov. Okrem vzdelávania sa venuje tvorbe vzdelávacích materiálov.

Mgr. Miloš Bélik

Didaktik a lektor organizácie EDULAB, učiteľ
O LEKTOROVI
Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, kde študoval geografiu a matematiku. Od roku 2016 je didaktikom a lektorom organizácie EDULAB. Jeho učiteľská a lektorská prax má desať rokov. Okrem vzdelávania sa venuje tvorbe vzdelávacích materiálov.

Zoznámte sa s našimi kurzami

Pozrite si aktuálnu ponuku našich kurzov a vyberte si ten, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.