Zmeňme pohľad na vzdelávanie učiteľov

V EDULAB akadémii sme sa rozhodli vytvoriť alternatívu k tradičným prezenčným školeniam a preniesť vzdelávanie učiteľov do online prostredia. Naším cieľom je ponúknuť vám kvalitné, moderné a atraktívne vzdelávacie kurzy, ktoré prispejú k vášmu profesijnému rozvoju.

Benefity online vzdelávania

Dostupnosť

Kurzy sú prístupné z akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet. Stačí vám počítač, tablet alebo mobilný telefón.

Sloboda

Vyberte si kurz, ktorý vám najviac vyhovuje, a sami rozhodnite o tom, kde a kedy chcete vzdelávanie absolvovať. 

Efektivita

Kurzy sú prakticky orientované, pričom teória je realizovaná formou elektronických zošitov. Je na vás, do akej hĺbky sa chcete venovať štúdiu.

Aktualizačné vzdelávanie pre vašu školu

Vaša škola môže spolupracovať s EDULAB akadémiou pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

  • Profesionálne kurzy pre pedagógov
  • Certifikáty do portfólia
  • Rozvíjanie pedagogických kompetencií

Inovačné vzdelávanie

Kdekoľvek a kedykoľvek

Vzdelávacie programy EDULAB akadémie môžete študovať online bez nutnosti prezenčných stretnutí.

Prakticky orientované

Osvojené kompetencie viete ihneď uplatniť v praxi - vzdelávanie je priamo prepojené s využitím vzdelávacích materiálov vo výučbe.

Rozvíjanie profesijných kompetencií

Získaním osvedčenia o inovačnom vzdelávací máte možnosť získať príplatok za profesijný rozvoj.

Už tento školský rok

Prvé vzdelávacie programy pre inovačné vzdelávanie prinesieme už v prvom polroku školského roku 2021/2022.

Zameranie  kurzov

Aktuálne témy

Pripravujeme kurzy s presahom do aktuálneho diania. Učenie nie je len o teórii odborných predmetov, ale aj o svete okolo nás.

Pedagogické kompetencie

Obsah kurzov smeruje k inovatívnym vyučovacím metódam. Naším cieľom je pomôcť vám učiť motivujúco, zaujímavo a efektívne.

Inšpirácie z iných odborov

Máme ambíciu prinášať témy, ktoré sú bežne vzdelávané v iných oblastiach tak, aby sme do pedagogického sveta aplikovali know-how z rôznych odborov.

Zoznámte sa s našimi lektormi

Mgr. Ján Machaj PhD.

Riaditeľ organizácie EDULAB, lektor, učiteľ
O LEKTOROVI
Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde študoval históriu a filozofiu a neskôr históriu na doktorandskom štúdiu. Od roku 2016 je riaditeľom organizácie EDULAB. Jeho učiteľská a lektorská prax má desať rokov. Okrem vzdelávania sa venuje tvorbe vzdelávacích materiálov.

Mgr. Miloš Bélik

Didaktik a lektor organizácie EDULAB, učiteľ
O LEKTOROVI
Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, kde študoval geografiu a matematiku. Od roku 2016 je didaktikom a lektorom organizácie EDULAB. Jeho učiteľská a lektorská prax má desať rokov. Okrem vzdelávania sa venuje tvorbe vzdelávacích materiálov.

Zoznámte sa s našimi kurzami

Pozrite si aktuálnu ponuku našich kurzov a vyberte si ten, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.