Online vzdelávanie učiteľov

Write your awesome label here.
Inšpirujte sa skúsenými pedagógmi s dlhoročnou praxou a získajte certifikát do svojho portfólia. Vytvorte si bezplatný účet na portáli EDULAB akadémie a vstúpte do sveta moderného vzdelávania učiteľov.

Online vzdelávanie učiteľov

V EDULAB akadémii sme sa rozhodli vytvoriť alternatívu k tradičným prezenčným školeniam a preniesť vzdelávanie učiteľov do online prostredia. Naším cieľom je ponúknuť vám kvalitné, moderné a atraktívne vzdelávacie kurzy, ktoré prispejú k vášmu profesijnému rozvoju.

EDULAB je oficiálnym poskytovateľom inovačného vzdelávania na základe oprávnenia vydaného MŠVVaŠ SR. 
Write your awesome label here.

Špeciálna ponuka
platná do 31. 12. 2023

Ak si objednáte ROČNÉ PREDPLATNÉ do 31. 12. 2023, zabalíme Vám ho do elegantnej kabelky od Dajany Rodriguez.
Vyberte si tú najkrajšiu pre Vás na www.dajanarodriguez.sk
Ak si objednáte ROČNÉ PREDPLATNÉ do 31.12.2023, zabalíme Vám ho do elegantnej kabelky od Dajany Rodriguez. Vyberte si tú najkrajšiu pre Vás na www.dajanarodriguez.sk

Webinár k dotácii

pozrite si záznam z webináru

Webinár k dotácii

pozrite si záznam z webináru
Predplatné EDULAB akadémie pre všetkých zamestnancov školy vám zabezpečí kvalitné  know-how pre implementáciu reformy na vašej škole. 

Podpora reformy

Široká ponuka tém vychádzajúcich zo zámerov pripravovanej kurikulárnej reformy. 

Gramotnosti a kompetenice

Ako obohatiť vyučovanie o vzdelávacie aktivity zamerené na aktivitu žiaka.

Digitalizácia

Prakticky zamerané vzdelávanie pre zmysluplné využitie IKT vo vyučovaní.

Inklúzia

Kurzy zamerané na podporu inkluzívneho vzdelávania od základov.

Predplatné EDULAB akadémie pre všetkých zamestnancov školy vám zabezpečí kvalitné know-how pre implementáciu reformy na vašej škole. 

Predplatné EDULAB akadémie pre všetkých zamestnancov školy vám zabezpečí kvalitné know-how pre implementáciu reformy na vašej škole. 

Podpora reformy

Široká ponuka tém vychádzajúcich zo zámerov pripravovanej kurikulárnej reformy. 

Gramotnosti a kompetenice

Ako obohatiť vyučovanie o vzdelávacie aktivity zamerené na aktivitu žiaka.

Digitalizácia

Prakticky zamerané vzdelávanie pre zmysluplné využitie IKT vo vyučovaní.

Inklúzia

 Kurzy zamerané na podporu inkluzívneho vzdelávania od základov.

Aktualizačné vzdelávanie

Pre splnenie zákonnej povinnosti sme pre vás pripravili jednoduché a efektívne riešenie.Pre školy, ktoré majú ročné predplatné sú navyše programy aktualizačného vzdelávania úplne bezplatné.
Write your awesome label here.

Aktualizačné vzdelávanie

Pre splnenie zákonnej povinnosti sme pre vás pripravili jednoduché a efektívne riešenie.

Pre školy, ktoré majú ročné predplatné sú navyše programy aktualizačného vzdelávania úplne bezplatné.

Write your awesome label here.

Objavte výhody
ročného predplatného
pre celú školu

Online akadémia od učiteľov pre učiteľov

Rozvíjajte svoje pedagogické zručnosti pomocou vzdelávacích kurzov vytvorených učiteľmi z praxe.

Profesionálne pripravené vzdelávacie kurzy

Multimediálne kurzy zahŕňajúce videá, elektronické zošity a rôzne doplnkové materiály pre vás pripravili lektori s dlhoročnými skúsenosťami.

Zvyšovanie pedagogických kompetencií

Obsahom vzdelávacích kurzov EDULAB akadémie je menej teórie a viac praktickej inšpirácie pre každodenné učenie vo vašej triede.

Certifikát pre vaše portfólio

Každý kurz je zakončený testom. Po jeho úspešnom absolvovaní získate certifikát, ktorým môžete rozšíriť svoje pedagogické a atestačné portfólio.
Aktualizačné vzdelávanie podľa požiadaviek Ministerstva školstva

Aké budú témy aktualizačného vzdelávania pre školský rok 2023 / 2024?

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu určilo viaceré oblasti pre aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022 / 2023. V prípade, že ste sa uchádzali o podporu z Plánu obnovy, tak bolo potrebné realizovať aktualizačné vzdelávanie v týchto troch oblastiach: digitalizácia vyučovacieho procesu, inklúzia, reforma školského kurikula. EDULAB akadémia ponúka kurzy vo všetkých spomenutých oblastiach. Keď budú jasné oblasti pre nový školský rok, pripravíme pre vás opäť vypracované vzorové vzdelávacie programy.
Digitalizácia
Inklúzia
Reforma kurikula

Kurzy s obsahom zameraným na digitalizáciu vzdelávacieho procesu

Kurzy obsahujú scenáre vzdelávacích aktivít, ktoré využívajú rôzne digitálne nástroje, ako napríklad: vzdelávacie portály, aplikácie, multimédiá a podobne. 

Kurzy zamerané na inkluzívne vyučovanie

Kurzy obsahujú vzdelávacie scenáre žiackych aktivít, ktoré priamo aplikujú inkluzívne metódy ako napríklad: tímová spolupráca, rovesnícke vzdelávanie, rolové hry a podobne. Pedagóg v nich nadobudne zručnosti, umožňujúce vytvorť v tirede prostredie pre inkluzívne vzdelávanie. 

Kurzy napĺňajúce reformné ciele

Kurz podporujú pedagogické kompetencie, ktoré sú v súlade s reformnými cieľmi, ako napríklad: tímová spolupráca, medzipredmetové vyučovanie, kritické myslenie, čítanie s porozumením, bádateľské metódy a podobne. 

Naše aktuálne kurzy

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

Vzdelávanie, ktoré napĺňa potreby učiteľov a škôl.

Individuálne
Aktualizačné
Inovačné

Individuálne vzdelávanie ukončené certifikátom

Absolvujte niektorý z našich bezplatných alebo platených kurzov a získajte certifikát o absolvovaní, ktorý môžete použiť v atestačnom alebo pedagogickom portfóliu.

Aktualizačné vzdelávanie ako súčasť rastu školy

Vaša škola môže spolupracovať s EDULAB akadémiou na rozvíjaní pedagogických kompetencií učiteľov formou aktualizačného vzdelávania. Využite našu ponuku kurzov pre napredovanie vašej školy.

Inovačné vzdelávanie ukončené osvedčením

V školskom roku 2021/2022 pripravujeme aj programy pre inovačné vzdelávanie pedagógov v rozsahu 50 hodín, ktoré bude ukončené získaním osvedčenia o absolvovaní inovačného vzdelávania. 

PaedDr. Róbert Harmata 

riaditeľ, ZŠ Benkova, Nitra

Nepriaznivá situácia okolo Covid 19 ešte viac podčiarkla význam elektronického vzdelávania, kurzov, videokonferencií. Preto vítam iniciatívu EDULAB akadémia, elearning video kurzy. Video kurz na mieru spustený kedykoľvek a kdekoľvek. EDULAB akadémia a podobné iniciatívy už nie sú len ďalším doplnkom vzdelávania, ale vzhľadom na vývoj vo svete sa stávajú pevnou a do budúcna možno aj jedinou formou vzdelávania.


Ing. Marta Izsofová

zástupkyňa, ZŠ Mateja Bela, Šamorín

EDULAB svojimi aktivitami a projektami dlhé roky obohacuje naše školy. Či už sú to perfektné školenia pre učiteľov, výborné vzdelávacie portály. prepracované metodiky, publikácie. Myslím si, že nás kreatívny tím EDULABu nikdy nesklamal a zaslúži si našu úctu a dôveru. Nový projekt online akadémie vzdelávania pre učiteľov vytvorí virtuálny priestor, v ktorom nás v rôznych vzdelávacích a motivačných kurzoch plných inšpirácií posunie znova vpred.

Naši partneri

Chcem vedieť viac

Prihláste sa na odber nášho newslettera a my vás budeme pravidelne informovať o aktuálnych novinkách a vzdelávacích kurzoch z dielne EDULAB akadémie.
Ďakujeme!