AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

Pre splnenie zákonnej povinnosti sme pre vás pripravili jednoduché a efektívne riešenie.
Pre školy, ktoré majú ročné predplatné sú navyše programy aktualizačného vzdelávania úplne bezplatné.

Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

 HOTOVÉ PROGRAMY 

Vyberte si jeden alebo viac hotových online vzdelávacích programov, ktoré môže absolvovať ľubovolný počet pedagógov vašej školy.
Každý z programov spĺňa zákonom požadovaný rozsah vzdelávania v dĺžke 20 - 24 hodín.
K dispozícii máte aj dokumentáciu, do ktorej iba doplníte zákonom stanovené náležitosti za školu.

 PROGRAM NA MIERU

Ak vám ani jeden z ponúkaných programov nevyhovuje, máte možnosť vyskladať si z online kurzov v portfóliu akadémie vlastný program presne podľa potrieb vašej školy.

 KONZULTÁCIA BEZPLATNE

Ak sa chcete poradiť alebo čokoľvek spýtať, sme vám k dispozícii prostredníctvom online bezplatnej konzultácie. Stačí si vybrať a rezervovať termín, ktorý vám vyhovuje alebo napísať na akademia@edulab.sk

Hotové vzdelávacie programy

Inklúzia pre
1. a 2. stupeň ZŠ

Súbor vzdelávacích kurzov zameraný na úvod do inkluzivneho vzdelávania, rovzoj kompetencií v tejto oblasti u pedagógov a materiály na využívanie v triede. Radi Vám predstavíme tento program na osobnej konzultácii.  

Reforma kurikula pre
1. a 2. stupeň ZŠ

Súbor vzdelávacích kurzov venovaný kurikulárnej reforme, metódam s ňou súvisiacimi a vzdelávacími materiálmi na implementáciu priamo do triedy. Radi Vám predstavíme tento program na osobnej konzultácii.

Digitalizácia pre
1. a 2. stupeň ZŠ

Súbor vzdelávacích kurzov, ktorý rozvíja digitálne zručnosti pedagógov, poskytuje odporúčania ako zaviesť digitálne materiály do triedy a ponúka príklady dobrej praxe. Radi Vám predstavíme tento program na osobnej konzultácii.

Nevyhovuje Vám ani jeden z hotových programov? 

  • Vyberte si kurzy do programu, preráta sa čas vzdelávania.
  • Doplňte počet učiteľov, vyráta sa celková cena.
  • Pošlite si zvolenú konfiguráciu na e-mail.
  • Porovnajte celkovú cenu s cenou ročného predplatného. Môže to byť pre vás výhodnejšie.
Write your awesome label here.

Výhody aktualizačného vzdelávania 

Zamerané na pedagogické kompetencie

Prakticky orientované

Napojené na vyučovanie so vzdelávacími materiálmi

Organizované dištančnou online formou

Ukončené testom a certifikátom pre učiteľa

Dokumentácia pre školy 

ROČNÉ PREDPLATNÉ

Vyberte si jednu z možností podľa veľkosti školy a začnite využívať benefity predplatného ešte dnes..

CENOVO NAJVÝHODNEŠIE

Ušetríte tisíce Eur v porovnaní s individuálnymi nákupmi kurzov alebo digitálnych materiálov 

NEOBMEDZUJTE SA!

študujte Čokoľvek, Kedykoľvek a Odkiaľkoľvek.