INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

EDULAB akadémia ponúka profesionálne kurzy prepájajúce teoretické poznatky s praxou.

Inovačné vzdelávanie
pre pedagogických zamestnancov

Individuálne kurzy

Workshopy

Webináre

Komplexné vzdelávacie
programy

Inovačné vzdelávanie
pre pedagogických zamestnancov

Individuálne kurzy

Workshopy

Webináre

Komplexné vzdelávacie
programy

Ukončenie inovačného vzdelávania

Možnosť získať profesijný príplatok.

Ukončenie inovačného vzdelávania

Možnosť získať profesijný príplatok.

Základná charakteristika inovačného vzdelávania

Dĺžka 50 hodín
Učiteľ získa osvedčenie o inovačnom vzdelávaní
Umožňuje zisk profesijného príplatku
Zamerané na pedagogické kompetencie
Organizované dištančnou online formou
Prakticky orientované
Napojené na vzdelávacie materiály
Ukončené záverečnou prezentáciou

Realizované programy inovačného vzdelávania

Kozmix LAB

Vzdelávací program pre učiteľov prvého stupňa realizovaný v školskom roku 2021/2022.

Gymnázium Šahy

Vzdelávací program realizovaný pre pedagógov gymnázia Šahy v školskom roku 2022/2023.

Základná charakteristika inovačného vzdelávania

Dĺžka 50 hodín
Učiteľ získa osvedčenie o inovačnom vzdelávaní
Umožňuje zisk profesijného príplatku
Zamerané na pedagogické kompetencie
Organizované dištančnou online formou
Prakticky orientované
Napojené na vzdelávacie materiály
Ukončené záverečnou prezentáciou

Realizované programy inovačného vzdelávania

Kozmix LAB

Vzdelávací program pre učiteľov prvého stupňa realizovaný v školskom roku 2021/2022.We guarantee you an exceptional experience with flexible learning paths and professional guidance.

Gymnázium Šahy

Vzdelávací program realizovaný pre pedagógov gymnázia Šahy v školskom roku 2022/2023.