INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

EDULAB akadémia ponúka profesionálne kurzy prepájajúce teoretické poznatky s praxou.

Inovačné vzdelávanie
pre pedagogických zamestnancov

Individuálne kurzy

Workshopy

Webináre

Komplexné vzdelávacie
programy

Inovačné vzdelávanie
pre pedagogických zamestnancov

Individuálne kurzy

Workshopy

Webináre

Komplexné vzdelávacie
programy

Ukončenie inovačného vzdelávania

Možnosť získať profesijný príplatok.

Ukončenie inovačného vzdelávania

Možnosť získať profesijný príplatok.

Základná charakteristika inovačného vzdelávania

Dĺžka 50 hodín
Učiteľ získa osvedčenie o inovačnom vzdelávaní
Umožňuje zisk profesijného príplatku
Zamerané na pedagogické kompetencie
Organizované dištančnou online formou
Prakticky orientované
Napojené na vzdelávacie materiály
Ukončené záverečnou prezentáciou

Základná charakteristika inovačného vzdelávania

Dĺžka 50 hodín
Učiteľ získa osvedčenie o inovačnom vzdelávaní
Umožňuje zisk profesijného príplatku
Zamerané na pedagogické kompetencie
Organizované dištančnou online formou
Prakticky orientované
Napojené na vzdelávacie materiály
Ukončené záverečnou prezentáciou