AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

EDULAB akadémia je spoľahlivým partnerom v profesijnom raste vášho pedagogického zboru.

Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu určilo viaceré oblasti pre aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022 / 2023. V prípade, že sa uchádzate o podporu z Plánu obnovy, tak je potrebné realizovať aktualizačné vzdelávanie v týchto troch oblastiach: digitalizácia vyučovacieho procesu, inklúzia, reforma školského kurikula. EDULAB akadémia ponúka kurzy vo všetkých spomenutých oblastiach. 

Čo získate po zakúpení ročného predplatného?

online kurzy pre všetkých pedagógov školy
digitálny vzdelávací obsah a materiály pre všetkých pedagógov a žiakov školy
mesačný prehľad aktivity pedagógov
ďalšie benefity pre školu

Aktuálne kurzy na portáli

Kurzy zamerané na digitalizáciu

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

Kurzy zamerané na inklúziu

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

Kurzy zamerané na reformu

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

Všetky kurzy

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

Čo získate po zakúpení ročného predplatného?

online kurzy pre všetkých pedagógov školy
digitálny vzdelávací obsah a materiály pre všetkých pedagógov a žiakov školy
mesačný prehľad aktivity pedagógov
ďalšie benefity pre školu

Výhody aktualizačného vzdelávania 

Zamerané na pedagogické kompetencie
Prakticky orientované
Napojené na vyučovanie so vzdelávacími materiálmi
Organizované dištančnou online formou
Ukončené testom a certifikátom pre učiteľa

Aktualizačné vzdelávanie pre školy

Individuálne kurzy

Workshopy

Webináre

Komplexné vzdelávacie
programy

Interaktívna Videoknižnica Fenomény sveta pre 2. stupeň ZŠ obsahuje viac ako 600 vzdelávacích videí od BBC, ktoré sa uplatnia priamo na hodine, alebo ako skvelá pomôcka pri dištančnej výučbe.
Okrem prístupu k digitálnym materiálom získa škola v rámci služby aj jeden balík tlačených vzdelávacích materiálov z kolekcie Fenomény sveta.
Vzdelávací portál pre 1. stupeň ZŠ obsahuje tisíce vzdelávacích materiálov z 11 školských predmetov na spestrenie výučby alebo domáce precvičovanie učiva.
Okrem prístupu k digitálnym materiálom získa škola v rámci služby aj jeden projekt Kozmix LAB zameraný na rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov.
Mesačný prehľad
aktivity pedagógov pre riaditeľa.

Špeciálne zvýhodnené ceny na printové materiály a publikácie (Fenomény sveta, Kozmix LAB, iné).
Prednostné zaraďovanie
do  sponzorských vzdelávacích programov
a projektov (napr. Kozmix LAB, Fenomény sveta Peniaze, iné).
10 % zľava na programy inovačného vzdelávania pre učiteľov.

Aktualizačné vzdelávanie
pre školy

Webináre

Komplexné vzdelávacie
programy

Individuálne kurzy

Workshopy

Interaktívna Videoknižnica Fenomény sveta pre 2. stupeň ZŠ obsahuje viac ako 600 vzdelávacích videí od BBC, ktoré sa uplatnia priamo na hodine, alebo ako skvelá pomôcka pri dištančnej výučbe.
Okrem prístupu k digitálnym materiálom získa škola v rámci služby aj jeden balík tlačených vzdelávacích materiálov z kolekcie Fenomény sveta.
Vzdelávací portál pre 1. stupeň ZŠ obsahuje tisíce vzdelávacích materiálov z 11 školských predmetov na spestrenie výučby alebo domáce precvičovanie učiva.
Okrem prístupu k digitálnym materiálom získa škola v rámci služby aj jeden projekt Kozmix LAB zameraný na rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov.
Mesačný prehľad
aktivity pedagógov pre riaditeľa.

Špeciálne zvýhodnené ceny na printové materiály a publikácie (Fenomény sveta, Kozmix LAB, iné).
Prednostné zaraďovanie
do  sponzorských vzdelávacích programov
a projektov (napr. Kozmix LAB, Fenomény sveta Peniaze, iné).
10 % zľava na programy inovačného vzdelávania pre učiteľov.

Aktuálne kurzy na portáli k 1. 1. 2022

Tímová spolupráca

Kritické myslenie

Manažment triedy

Hravé učenie - aktivity na hodnotenie

Hravé učenie - motivačné aktivity

Hravé učenie - bádateľské aktivity

Hravé učenie - aplikačné aktivity

Učíme s videom – porozumenie

Učíme s videom – motivácia 

Učíme s videom – opakovanie

Učíme s videom – aplikácia

Kozmix a jeho svet

Fenomény sveta

Pripravujeme ďalšie vzdelávacie kurzy s našimi partnermi:

Cenová ponuka

MALÁ ŠKOLA

(do 100 žiakov)

1500 €

na 12 mesiacov
od dátumu zakúpenia

VEĽKÁ ŠKOLA

(nad 100 žiakov)

2500 €

na 12 mesiacov
od dátumu zakúpenia

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ
V prípade, že so službou nebude
spokojní, objednávku môžete
zrušiť do 14 dní a my vám vrátime
plnú sumu.

3 spôsoby nákupu služby Aktualizačného vzdelávania:

Platba kartou online

Platba kartou je možná len za veľkú školu (nad 100 žiakov). V prípade, že ste menšia škola, odporúčame vám využiť objednávkové formuláre.

Objednávkový formulár

Stiahnite si objednávkový formulár, vyplňte potrebné údaje a pošlite nám ho e-mailom na [email protected].

Objednávkový formulár na vyplnenie

Vyplňte a odošlite objednávkový formulár priamo na portáli.
My vás budeme obratom kontaktovať.

Stiahnite si katalóg EDULAB akadémie a zoznámte sa s kompletnou ponukou našich služieb.