Záväzne si objednávam službu Aktualizačné vzdelávanie pre školy, ktorá obsahuje:

  • Prístup k online kurzom pre všetkých pedagógov školy,
  • Digitálny vzdelávací obsah a materiály Kozmix a Fenomény sveta pre všetkých pedagógov a žiakov školy,
  • Mesačný prehľad aktivity pedagógov pre riaditeľa školy.
ZARUČENÁ BEZPEČNOSŤ POMOCOU JEDNÉHO Z NAJMODERNEJŠÍCH KRYPTOVACÍCH SYSTÉMOV NA TRHU.
Informácie na tejto stránke sa spracúvajú a zabezpečujú prostredníctvom jedného z najpokročilejších kryptovacích a zabezpečovacích nástrojov dostupných na trhu.