Vitajte na kurze

Kozmix a jeho svet

Komplexné predstavenie vzdelávacích materiálov pre 1. stupeň ZŠ. V strede pozornosti je portál Kozmix.sk, ktorý obsahuje tisíce vzdelávacích materiálov z 11 školských predmetov. Kozmix a jeho kamaráti sú zábavnými spoločníkmi žiakov na ich ceste za poznaním, a to nielen v rámci bežných predmetov, ale aj počas dlhodobých projektov. 
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

 • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

 • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
 • 2.3 Realizovať vyučovanie
Tento kurz môžete absolvovať bezplatne aj vďaka podpore Tatra banky.

Na konci kurzu budete vedieť

 • Orientovať sa na portáli Kozmix.sk.
 • Využívať vzdelávacie materiály na všeobecnovzdelávacích predmetoch.
 • Využívať vzdelávacie materiály v rámci prierezových tém a projektov. 

Lektori kurzu

Mrg. Ján Machaj, PhD.

lektor EDULAB akadémie

Mgr. Miloš Bélik

lektor EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený profesionálnymi lektormi a učiteľmi.

Dĺžka

Celková dĺžka štúdia kurzu sú približne 4 hodíny.

Materiály

14 vzdelávacích blokov, 15 videí, elektronické zošity a PDF materiály.

Bonus

Bezplatný prístup na portál Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

 • 15 vzdelávacích videí
 • doplnkové videá
 • PDF súbory na stiahnutie
 • 1 záverečný test
 • 1 digitálny certifikát

Vzdelávanie pre 1. stupeň

Portál Kozmix.sk používajú stovky učiteľov na obohatenie svojho vyučovania. Obsahuje vzdelávacie materiály na vyučovanie a voľný čas.

Dlhodobé projekty

Vzdelávací svet Kozmixa obsahuje aj materiály pre dlhodobé projekty zamerané na prierezové témy. Ide o environmentálnu výchovu, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 

Vzdelávací portál Kozmix.sk

Široký záber predmetov

Viac ako 5 000 vzdelávacích materiálov z 11 školských predmetov.

Slovenčina a matematika

Pokrýva kompletné učivo prvého stupňa zo slovenského jazyka a matematiky. 

Jednoduché pre učiteľa

Materiály napĺňajú ciele ŠVP a sú pripravené tak, aby boli okamžite využiteľné na vyučovaní. 

Rozvíjanie kompetencií

Žiaci vďaka inovatívnym vyučovacím metódam rozvíjajú kritické myslenie, tvorivosť či tímovú spoluprácu.
Zoznámte sa s lektormi

Mgr. Biba Rusnáková
Mgr. Ján Machaj, PhD.
Mgr. Miloš Bélik

Keďže dvaja páni učitelia učili skôr na druhom stupni a gymnáziu, zobrali si na pomoc prvostupniarku.  Pani učiteľka Biba Rusnáková má za sebou množstvo odučených hodín s Kozmixom a jej žiaci sú výborným príkladom toho, ako môže vyzerať vzdelávanie vo svete Kozmixa. Všetkých troch učiteľov spája záujem o vzdelávanie a tvorbu vzdelávacích aktivít, pričom zdieľajú spoločný cieľ: odovzdať svoje skúsenosti ostatným pedagógom. 
Neváhajte!

Zatraktívnite bežné vyučovanie s Kozmixom.