Vzdelávací program Fenomény sveta Peniaze

ROZUMIEŤ
PENIAZOM
JE UMENIE

Generálny partner

Vzdelávací program Fenomény sveta Peniaze

ROZUMIEŤ PENIAZOM JE UMENIE

ROZUMIEŤ PENIAZOM JE UMENIE

Generálny partner
Write your awesome label here.

Čo vás čaká?

Dokonale poznať svet peňazí a vedieť sa v ňom orientovať nie je pre dnešné deti ani dospelých vôbec jednoduché.

Preto sme v spolupráci s nadáciou Tatra banky, BBC a odborníkmi z praxe pripravili bezplatný vzdelávací program Fenomény sveta Peniaze, ktorý učiteľom poskytne všetko potrebné na úspešný štart vyučovania finančnej gramotnosti na II. stupni ZŠ.

Do programu sa môžu bezplatne zapojiť všetci učitelia, ktorých táto téma zaujíma až do 30.5.2023. 
Ako bezplatne zrealizovať aktualizačné vzdelávanie v škole? 
 1. Škola prejaví záujem a kontaktuje nás na akademia@edulab.sk .
 2. Po dohode s riaditeľom školy zašleme predpripravenú dokumentáciu programu, do ktorej škola doplní zvyšné zákonné náležitosti.
 3. Riaditeľ školy schváli program aktualizačného vzdelávania.
 4. Učitelia, ktorí majú záujem o aktualizačné vzdelávanie sa prihlásia do programu a absolvujú základnú a nadstavbovú časť v trvaní 20+ hodín.
 5. Po úspešnom absolvovaní vzdelávania získajú učitelia príslušné certifikáty a riaditeľ vystaví potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní.
Čo vás čaká?

Dokonale poznať svet peňazí a vedieť sa v ňom orientovať nie je pre dnešné deti ani dospelých vôbec jednoduché.

Preto sme v spolupráci s nadáciou Tatra banky, BBC a odborníkmi z praxe pripravili bezplatný vzdelávací program Fenomény sveta Peniaze, ktorý učiteľom poskytne všetko potrebné na úspešný štart vyučovania finančnej gramotnosti na II. stupni ZŠ.

Do programu sa môžu bezplatne zapojiť všetci učitelia, ktorých táto téma zaujíma až do 30.5.2023. 

Finančný bonus 1 000 eur

Troch vybraných učiteľov odmeníme sumou
 1 000,- eur za najlepšiu videoreportáž o tom, ako vyučujú vo svojej triede tému finančnej gramotnosti s materiálmi z balíka Fenomény sveta Peniaze.

Výučbové materiály do triedy

Všetci zapojení učitelia získajú prístup k viac ako 100 vzdelávacím videám Fenomény sveta Peniaze z dielne BBC s interaktívnymi aktivitami do konca školského roka 2022/2023 pre triedu.

100 učiteľov získa kompletný balík vzdelávacích materiálov
Fenomény sveta Peniaze s prístupom na 1 rok pre celú svoju
triedu. 

Videá budú dostupné na www.fenomenysveta.sk aj na portáli MŠVVaŠ Viki viki.iedu.sk 

100 x Fenomény sveta Peniaze

100 balíkov vzdelávacích materiálov Fenomény sveta Peniaze pošleme 100 učiteľom do škôl na celý nasledujúci školský rok 2023/2024 ZADARMO. Balík obsahuje kompletné učebné materiály súvisiace s témou PENIAZE pre jednu triedu vrátane prístupu k videám BBC a k interaktívnym cvičeniam na portáli. 
Empty space, drag to resize

Prihláste sa do programu čo najskôr a zabezpečte sebe a svojim žiakom všetky ponúkané benefity. 

Nepoznáte ešte
Fenomény sveta Peniaze?

Vzdelávacie materiály predstavujú kombináciu tlačených metodík, hry a iných komponentov s prístupom k digitálnemu videoobsahu z dielne BBC a interaktívnych cvičení na jednom mieste. 

Finančný BONUS
vo výške 1 000,- eur

Troch vybraných učiteľov odmeníme sumou 1 000,- eur za najlepšiu videoreportáž o tom, ako vyučujú vo svojej triede tému finančnej gramotnosti s materiálmi z balíka Fenomény sveta Peniaze.
Všetci učitelia, ktorí nám zašlú videoreportáž, získajú od nás darček.

S kým sme pre vás
pripravili vzdelávací program?

Ing. Mária Širaňová, MA., PhD

Vedúca výskumná pracovníčka, Ekonomický ústav SAV

Mgr. Martin Prokopec

Predseda predstavenstva TAM a DDS Tatra banky

PaedDr. Andrea Prečuchová  Štefanovičová, PhD.

Školská špeciálna pedagogička, Katedra špeciálnej pedagogiky UK

Doc. RNDr. Peter Bero, PhD.

Pedagóg a autor učebníc z matematiky LiberaTerra

Ing. Ľubica Gubová

Country manažérka v spoločnosti Visa

Trvanie

 • Základná časť: 15 hodín
 • Nadstavbová časť:  5 + hodín
 • Inovačné vzdelávanie: 50 hodín


Všetky aktivity prebiehajú online prostredníctvom EDULAB akadémie.

Obsah

 • Základná časť: zameranie na finančnú gramotnosť
 • Nadstavbová časť: reforma vyučovacieho procesu
 • Inovačné vzdelávanie: realizácia vyučovania finančnej gramotnosti prostredníctvom balíka Fenomény sveta Peniaze

Benefity

 • Balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta Peniaze pre 100 učiteľov bezplatne.
 • Inovačné vzdelávanie pre 40 učiteľov bezplatne. 
 • Prístup k vzdelávacím videám BBC pre všetkých zapojených pedagógov.
 • Tri vzdelávacie kurzy zamerané na reformu školstva bezplatne. 

Certifikáty a osvedčenia

 • Certifikát o absolvovaní základnej časti
 • Certifikáty o absolvovaní kurzov nadstavbovej časti
 • Osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania

Časový harmonogram

 • Základná časť: 14. 2. 2023 - 14. 4. 2023
 • Nadstavbová časť: 15. 4. 2023 - 30. 5. 2023
 • Inovačné vzdelávanie 2. 9. 2023 - 30. 11 2023*

  * súčasťou inovačného vzdelávania je aj základná a nadstavbová časť programu

Kritériá výberu

 • Do programu sa môžu bezplatne prihlásiť všetci pedagógovia 
 • 100 účastníkov má možnosť získať bezplatne balík Fenomény sveta Peniaze
 • 40 úspešných absolventov nadstavbovej časti má možnosť bezplatne získať inovačné vzdelávanie

Základná časť 
finančná gramotnosť
od 14.2. 2023

Rozhovory s odborníkmi

Séria rozhovorov s odborníkmi z oblasti financií a bankovníctva. Ich cieľom je dať tému finančnej gramotnosti do kontextu súčasných problémov.

Vzdelávacie kurzy

Online kurzy zamerané na témy priamo spojené s výučbou finančnej gramotnosti prostredníctvom videí od BBC alebo s vzdelávacím balíkom Fenomény sveta Peniaze. 

Možnosť bezplatne získať balík Fenomény sveta Peniaze

100 úspešných absolventov základnej časti má možnosť bezplatne získať balík Fenomény sveta Peniaze.

Nadstavbová časť
príprava na reformu
od 15. 4. 2023

Individuálne štúdium kurzov

Séria troch kurzov tematicky zameraných na pripravovanú reformu vzdelávania. Účastník absolvuje minimálne jeden z ponúknutých kurzov.

Kritické myslenie, Tímová spolupráca, Čítanie s porozumením

Kurzy sú obsahovo zamerané na metódy, ktoré korešpondujú s reformnými zámermi MŠVVaŠ.

Inovačné vzdelávanie
od 2. 9. 2023

Implementačné webináre

Asistencia pri implementácii vzdelávacieho balíka Fenomény sveta Peniaze do vyučovania.

Vyučovanie s balíkom Peniaze

Samostatná práca pedagógov - realizácia 12 modelov, ktoré sú obsahom balíka Peniaze. 

Záverečná prezentácia

Ukončenie inovačného vzdelávania pred odbornou komisiou.

Ako sa zapojiť do programu?

Bezplatne si vytvorte konto na akademia.edulab.sk a prihláste sa do programu.

Bude ma
to niečo stáť?

Projekt je pre všetkých učiteľov bezplatný vďaka našim skvelým partnerom, za čo im týmto veľmi ďakujeme.

Kde sa dozviem bližšie info?

Nezáväzne absolvujte jeden z  webinárov  a po ňom sa môžete rozhodnúť, či budete vo vzdelávaní pokračovať.
Všetky aktivity sú dobrovoľné.
Účasťou v programe sa k ničomu nezaväzujete.
Je iba na vašom rozhodnutí, ako a kedy využijete
možnosti vzdelávania a práce s materiálmi. Viac sa
dozviete na úvodnom webinári.
Generálny partner:
Odborní partneri a partneri projektu:
Generálny partner:
Odborní partneri a partneri projektu: