Vzdelávací program Fenomény sveta Peniaze

 • Finančná gramotnosť
 • Prihlásenie do 30.5.2023
 • Štart základnej časti 14. 2. 2023
 • 15 až 50 hodín
 • Forma: online 
Write your awesome label here.

Vzdelávací program Fenomény sveta Peniaze

Write your awesome label here.
 • Finančná gramotnosť
 • Prihlásenie od 1. 2. 2023
 • Štart základnej časti 14. 2. 2023
 • 15 až 50 hodín
 • Forma: online 

Trvanie

 • Základná časť: 15 hodín
 • Nadstavbová časť:  5 + hodín
 • Inovačné vzdelávanie: 50 hodín


Absolvovaním základnej a nadstavbovej časti je naplnený časový rozsah pre aktualizačné vzdelávanie. Pre viac informácií nás kontaktujte na [email protected] .

Obsah

 • Základná časť: zameranie na finančnú gramotnosť
 • Nadstavbová časť: reforma vyučovacieho procesu
 • Inovačné vzdelávanie: realizácia vyučovania finančnej gramotnosti prostredníctvom balíka Fenomény sveta Peniaze

Benefity

 • Balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta Peniaze pre 100 učiteľov bezplatne.
 • Inovačné vzdelávanie pre 40 učiteľov bezplatne. 
 • Prístup k vzdelávacím videám BBC pre všetkých zapojených pedagógov.
 • Tri vzdelávacie kurzy zamerané na reformu školstva bezplatne. 

Certifikáty a osvedčenia

 • Certifikát o absolvovaní základnej časti
 • Certifikáty o absolvovaní kurzov nadstavbovej časti
 • Osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania

Časový harmonogram

 • Základná časť: 14. 2. 2023 - 14. 4. 2023
 • Nadstavbová časť: 15. 4. 2023 - 30. 5. 2023
 • Inovačné vzdelávanie 2. 9. 2023 - 30. 11 2023*

  * súčasťou inovačného vzdelávania je aj základná a nadstavbová časť programu

Kritériá výberu

 • Do programu sa môžu bezplatne prihlásiť všetci pedagógovia 
 • 100 účastníkov má možnosť získať bezplatne balík Fenomény sveta Peniaze
 • 40 úspešných absolventov nadstavbovej časti má možnosť bezplatne získať inovačné vzdelávanie

Základná časť 
finančná gramotnosť
od 14. 2. 2023

Rozhovory s odborníkmi

Séria rozhovorov s odborníkmi z oblasti financií a bankovníctva. Ich cieľom je dať tému finančnej gramotnosti do kontextu súčasných problémov.

Vzdelávacie kurzy

Online kurzy zamerané na témy priamo spojené s výučbou finančnej gramotnosti prostredníctvom videí od BBC alebo s vzdelávacím balíkom Fenomény sveta Peniaze. 

Možnosť bezplatne získať balík Fenomény sveta Peniaze

100 úspešných absolventov základnej časti má možnosť bezplatne získať balík Fenomény sveta Peniaze.

Nadstavbová časť
príprava na reformu
od 15. 4. 2023

Individuálne štúdium kurzov

Séria troch kurzov tematicky zameraných na pripravovanú reformu vzdelávania. Účastník absolvuje minimálne jeden z ponúknutých kurzov.

Kritické myslenie, Tímová spolupráca, Čítanie s porozumením

Kurzy sú obsahovo zamerané na metódy, ktoré korešpondujú s reformnými zámermi MŠVVaŠ.

Inovačné vzdelávanie
od 2.9. 2023

Implementačné webináre

Asistencia pri implementácii vzdelávacieho balíka Fenomény sveta Peniaze do vyučovania.

Vyučovanie s balíkom Peniaze

Samostatná práca pedagógov - realizácia 12 modelov, ktoré sú obsahom balíka Peniaze. 

Záverečná prezentácia

Ukončenie inovačného vzdelávania pred odbornou komisiou.

Rozhovory s odborníkmi

Rozhovory s odborníkmi z rôznych oblastí. Tematicky pokrývajú oblasť finančnej gramotnosti, inkluzívneho vzdelávania, didaktiky matematiky v kontexte finančnej gramotnosti, rodinných financií a digitálnych platieb. Ich cieľom je ponúknuť pedagógom inšpiráciu pre výučbu finančnej gramotnosti bez, alebo s balíkom Fenomény svete Peniaze. 

Vzdelávacie kurzy

Online vzdelávacie kurzy sú určené na individuálne štúdium. V základnej časti programu je obsah smerovaný k výučbe finančnej gramotnosti a v nadstavbovej časti tvoria obsah témy spojené s reformou kurikula. Kurzy sú vo forme videí, doplnené o elektronické zošity a materiály na stiahnutie. Po úspešnom ukončení základnej časti získa pedagóg certifikát o absolvovaní. 

Online webináre

Vzdelávací program ponúka v viacero online webinárov, ktoré sú realizované prostredníctvom služby ZOOM. Webináre sú informačného charakteru a slúžia na oboznámenie s priebehom a obsahom vzdelávacieho programu. Webináre sú dostupné naživo, alebo so záznamu. 

Čo sú Fenomény sveta Peniaze?

4 perspektívy, 12 vzdelávacích modelov, 90 videí od BBC a viac ako 400 interaktívnych aktivít.

Rozvoj finančnej gramotnosti

12 vzdelávacích modelov je zameraných na pojmy a kompetencie obsiahnuté v Národnom štandarde finančnej gramotnosti. 

Rozvoj kompetencií žiakov

Okrem vedomostí sú vzdelávacie aktivity smerované aj k rozvoju kritického myslenia, tvorivosti či prezentačných zručnosti.

Medzipredmetovosť

Fenomény sveta prepájajú viacero predmetov a tvoria tak lepšie predpoklady pre porozumenie téme. 

Tlačené a digitálne materiály

Tlačené materiály pre učiteľa sú doplnené interaktívnymi aktivitami, pracovnými listami a videami od BBC, ktoré sú dostupné na portáli FenomenySveta.sk.

Tímová spolupráca

Vzdelávacie aktivity sú orientované na tímovú spoluprácu, v rámci ktorej žiaci spoločne riešia problémové zadania. 

Inovatívne vyučovacie metódy

Vzdelávacie aktivity vychádzajú z aktuálnych trendov didaktiky a využívajú metódy rovesníckeho vzdelávania, tímovej spolupráce či rolových hier. 
Zoznámte sa s lektormi

Mgr. Ján Machaj, PhD.
Mgr. Miloš Bélik

Sme učitelia, autori vzdelávacích materiálov a lektori, ktorí sú pri Fenoménoch sveta od samého začiatku. Podieľali sme sa aj na tvorbe materiálov balíka Peniaze a radi Vás prevedieme všetkými jeho súčasťami. Sme si istí, že po absolvovaní vzdelávacieho programu hravo zvládnete vyučovanie so vzdelávacím balíkom Fenomény sveta Peniaze.

Webinár k priebehu Vzdelávacieho programu
Fenomény sveta Peniaze

Webinár k priebehu programu

 • 21. 3. 2023
 • 15:00
Webinár je určený pre účastníkov a záujemcov o Vzdelávací program Fenomény sveta Peniaze.