TÍM PRE
ROZVOJ ŠKOLY

Škola
Riaditeľka a jej tím
MGR. TATIANA KIZIVATOVÁ
Mgr. Zuzana Mikušová 
Mgr. Natália Lednická
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo aj ďalej.
Write your awesome label here.

TÍM PRE
ROZVOJ ŠKOLY

Riaditeľka a jej tím
MGR. TATIANA KIZIVATOVÁ
Mgr. Zuzana Mikušová 
Mgr. Natália Lednická
Škola
Write your awesome label here.
Kurz je prístupný bezplatne do 30.4.2024 pre všetkých.
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo aj ďalej.

ZAMERANIE A CIELE
KURZU

ZMENA
Zmeniť školu a jej fungovanie znamená cielene a dlhodobo pôsobiť na všetkých úrovniach jej fungovania. V kurze si vysvetlíme základné princípy zmeny a jej priebeh s konkrétnymi príkladmi. 
TÍM
V centre premeny ZŠ Hubeného je tím pre rozvoj školy, ktorý zabezpečuje realizáciu zmien. V kurze si priblížime jeho vznik, zloženie, kompetencie a fungovanie. 
VÍZIA
Každá škola by mala mať svoju jedinečnú víziu. Ako zabezpečiť, aby neostala len na papieri? Ukážeme si, aké boli ciele a vízia školy, a aké nástroje využili na zvládnutie dlhodobého procesu zmeny.
VYSVETLIŤ PRINCÍPY
ZMENY VEDÚCE K CELKOVÉMU ROZVOJU ŠKOLY
OBJASNIŤ ZLOŽENIE,
KOMPETENCIE
A FUNGOVANIE TÍMU
PRE ROZVOJ ŠKOLY
INŠPIROVAŤ
K STANOVENIU
ODVÁŽNYCH CIEĽOV
A PREDSTAVIŤ NÁSTROJE
NA ICH DOSIAHNUTIE

ZAMERANIE A CIELE
KURZU

ZMENA
Zmeniť školu a jej fungovanie znamená cielene a dlhodobo pôsobiť na všetkých úrovniach jej fungovania. V kurze si vysvetlíme základné princípy zmeny a jej priebeh s konkrétnymi príkladmi. 
TÍM
V centre premeny ZŠ Hubeného je tím pre rozvoj školy, ktorý zabezpečuje realizáciu zmien. V kurze si priblížime jeho vznik, zloženie, kompetencie a fungovanie. 
VÍZIA
Každá škola by mala mať svoju jedinečnú víziu. Ako zabezpečiť, aby neostala len na papieri? Ukážeme si, aké boli ciele a vízia školy, a aké nástroje využili na zvládnutie dlhodobého procesu zmeny.
VYSVETLIŤ PRINCÍPY
ZMENY VEDÚCE K CELKOVÉMU ROZVOJU ŠKOLY
OBJASNIŤ ZLOŽENIE,
KOMPETENCIE
A FUNGOVANIE TÍMU
PRE ROZVOJ ŠKOLY
INŠPIROVAŤ
K STANOVENIU
ODVÁŽNYCH CIEĽOV
A PREDSTAVIŤ NÁSTROJE
NA ICH DOSIAHNUTIE

PARAMETRE
KURZU

DĹŽKA KURZU

Približná dĺžka absolvovania kurzu sú 4 hodiny vrátane čítania zošitov. 

LEKTORI

Riaditeľka školy, členky tímu pre rozvoj školy, lektor EDULAB akadémie. 

VIDEÁ

Kurz tvorí 11 videí vo forme dialógu doplnených o vizualizácie.

ZOŠITY

Obsah videí dopĺňa 10 elektronických zošitov.

DĹŽKA KURZU

Približná dĺžka absolvovania kurzu sú 4 hodiny vrátane čítania zošitov. 

LEKTORI

Riaditeľka školy, členky tímu pre rozvoj školy, lektor EDULAB akadémie. 

VIDEÁ

Kurz tvorí 11 videí vo forme dialógu doplnených o vizualizácie.

ZOŠITY

Obsah videí rozširuje 10 elektronických zošitov.
Write your awesome label here.

PREDSTAVENIE
ŠKOLY

Pozrite sa, ako vyzerá ZŠ Jána Ámosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave zvnútra. Uvidíte, že atmosféru školy tvoria nielen učitelia, otvorená komunikácia a vyučovanie zamerané na osobnosť žiakov, ale aj prostredie, v ktorom sa to všetko deje. 

LEKTORI
KURZU

MGR. ZUZANA MIKUŠOVÁ
učiteľka a členka tímu pre rozvoj školy
MGR. TATIANA KIZIVATOVÁ
riaditeľka školy
MGR. NATÁLIA LEDNICKÁ
školská psychologička a členka tímu pre
rozvoj školy

TÍM PRE
ROZVOJ ŠKOLY

Riaditeľka a jej tím
MGR. TATIANA KIZIVATOVÁ
Mgr. Zuzana Mikušová 
Mgr. Natália Lednická
Škola
Write your awesome label here.