Vitajte na kurze

Kozmix LAB

Komplexné predstavenie vzdelávacích materiálov pre 1. stupeň ZŠ. Kurz je zameraný na materiály pre bádateľsky zamerané vyučovanie Kozmix LAB. Kozmixovo laboratórium obsahuje 11 samostatných projektov plných aktivít, ktoré zaujmú každého žiaka. Žiaci pracujú v tímoch, riešia rôzne kreatívne úlohy a na záver prezentujú výsledky svojho bádania spolužiakom alebo rodičom.
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

  • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

  • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
  • 2.3 Realizovať vyučovanie
Tento kurz môžete absolvovať bezplatne aj vďaka podpore Tatra banky.

Na konci kurzu budete vedieť

  • Využívať projekty Kozmix LAB na vyučovaní.
  • Vyhľadávať a používať materiály na portáli Kozmix.sk.
  • Realizovať projektové vyučovanie.

Lektori kurzu

Mrg. Ján Machaj, PhD.

lektor EDULAB akadémie

Mgr. Miloš Bélik

lektor EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený profesionálnymi lektormi a učiteľmi.

Dĺžka

Celková dĺžka štúdia kurzu sú približne 3 hodiny.

Materiály

6 vzdelávacích blokov, 11 videí,
a elektronické zošity.

Bonus

Bezplatný prístup na portál Kozmix.sk na 30 dní.

Čo je obsahom kurzu?

  • 11 vzdelávacích videí
  • rozhovor s pedagogičkou
  • 1 záverečný test
  • 1 digitálny certifikát

Vzdelávanie pre 1. stupeň

Portál Kozmix.sk používajú stovky učiteľov na obohatenie svojho vyučovania. Obsahuje vzdelávacie materiály na vyučovanie a voľný čas.

Rozhovor s pedagogičkou

V kurze sme sa rozprávali s pani učiteľkou PaedDr. Gabrielou Kapjorovou o jej bohatých skúsenostiach z realizácie projektového vyučovania. 

Vzdelávací portál Kozmix.sk

Široký záber predmetov

Viac ako 5 000 vzdelávacích materiálov z 11 školských predmetov.

Slovenčina a matematika

Pokrýva kompletné učivo prvého stupňa zo slovenského jazyka a matematiky. 

Jednoduché pre učiteľa

Materiály napĺňajú ciele ŠVP a sú pripravené tak, aby boli okamžite využiteľné na vyučovaní. 

Rozvíjanie kompetencií

Žiaci vďaka inovatívnym vyučovacím metódam rozvíjajú kritické myslenie, tvorivosť či tímovú spoluprácu.
Zoznámte sa s lektormi

Mgr. Ján Machaj, PhD.
Mgr. Miloš Bélik

Sme učitelia, autori vzdelávacích materiálov a lektori, ktorí sú pri Kozmixovi a jeho kamarátoch od samého začiatku. Podieľali sme sa aj na tvorbe materiálov Kozmix LAB a radi vás prevedieme všetkými jeho súčasťami. Sme si istí, že po absolvovaní kurzu sa budete v Kozmixovom labáku cítiť ako doma.
Neváhajte!

Zažite so žiakmi bádateľské vyučovanie.