Vitajte na kurze

Fenomény sveta

Komplexné predstavenie vzdelávacích materiálov pre 2. stupeň ZŠ s využitím videí od BBC. 11 videí prezentovaných našimi lektormi je doplnených o sadu ďalších materiálov v podobe elektronických zošitov a doplnkových videí.
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

 • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

 • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
 • 2.3 Realizovať vyučovanie
Tento kurz môžete absolvovať bezplatne aj vďaka podpore Tatra banky.

Na konci kurzu budete vedieť

 • Čo sú to Fenomény sveta.
 • Učiť medzipredmetovo.
 • Implementovať Fenomény sveta na škole.

Lektori kurzu

Mrg. Ján Machaj, PhD.

lektor EDULAB akadémie

Mgr. Miloš Bélik

lektor EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený profesionálnymi lektormi a autormi Fenoménov sveta. 

Dĺžka

Celková dĺžka štúdia kurzu sú približne 4 hodíny.

Materiály

10 vzdelávacích blokov, 19 videí, elektronické zošity a PDF materiály.

Bonus

Bezplatný prístup k vybraným materiálom na portáli FenomenySveta.sk.

Čo je obsahom kurzu?

 • 11 vzdelávacích videí
 • 8 elektronických zošitov
 • 8 doplnkových videí
 • 1 záverečný test
 • 1 digitálny certifikát

Využite naplno videá od BBC

Naučíte sa, ako prepájať predmety a vytvárať medzipredmetové vzťahy s Fenoménmi sveta. Ukážete žiakom svet v súvislostiach.

Medzipredmetové vyučovanie

Inšpirujte sa didaktikou využitia vzdelávacích videí vo vyučovaní. Nadobudnuté skúsenosti uplatníte s akýmkoľvek kvalitným videom.

Fenomény sveta

Atraktívne pre žiaka

Metódy zážitkového vyučovania podnecujú pozornosť a stimulujú pamäť. 

Učenie v súvislostiach

Tvorba väzieb medzi poznatkami z rozličných predmetov vedie k premýšľaniu v súvislostiach. 

Jednoduché pre učiteľa

Materiály napĺňajú ciele ŠVP a sú pripravené tak, aby boli okamžite využiteľné na vyučovaní. 

Rozvíjanie kompetencií

Žiaci vďaka inovatívnym vyučovacím metódam rozvíjajú kritické myslenie, tvorivosť či tímovú spoluprácu.
Zoznámte sa s lektormi

Mgr. Ján Machaj, PhD.
Mgr. Miloš Bélik

Fenomény sveta sú naša srdcová záležitosť. Obaja sme ich súčasťou od prvého momentu. Vytvárali sme ich koncepciu, vyberali sme videá od BBC, spolu s autormi sme tvorili vzdelávacie modely a interaktívne cvičenia. S radosťou vás prevedieme vzdelávacími materiálmi, ktoré sme pomáhali vytvoriť a vysvetlíme vám, ako ich použijete v triede. Sme presvedčení o tom, že Fenomény sveta sú skvelý nástroj, ktorý pomôže učiteľovi postaviť sa na čelo pomyselnej expedície vo svojej triede. Spoznajte so žiakmi svet v nevídaných súvislostiach a premeňte bežnú vyučovaciu hodinu na zážitok. 
Neváhajte!

Zatraktívnite bežné vyučovanie pomocou Fenoménov sveta