Ján Machaj

Vzdelávacie laboratórium pre 1. stupeň ZŠ

V spolupráci s portálom Kozmix.sk prinášame do základných škôl nový vzdelávací projekt – Kozmix LAB. Stovky učiteľov dostanú možnosť bezplatne si vyskúšať jeden z jedenástich bádateľských projektov priamo vo svojej triede. Z našich skúseností vieme, že kľúčovým faktorom pri implementácii nových vzdelávacích materiálov je učiteľ. Našou snahou je vytvárať všetky predpoklady k tomu, aby mal učiteľ motiváciu využívať nami pripravené vzdelávacie materiály. Jedným z dôležitých prvkov je pritom podpora. Preto sme vytvorili prvý komplexný vzdelávací program EDULAB akadémie práve pre Kozmix LAB.    

Vzdelávací program je pre EDULAB akadémiu novinkou. Obsahuje viac vzdelávacích formátov ako kurz a trvá dlhšiu dobu. Jeho priebeh stopuje implementáciu materiálov Kozmix LAB v triede a učiteľovi poskytuje plnú podporu pri jeho práci. Obsahuje webináre, vzdelávací kurz a praktické workshopy. Predstavme si jednotlivé vzdelávacie formáty.  

11 bádateľských projektov Kozmix LAB

S webinármi sa už väčšina učiteľov stretla. V tomto prípade ide o online stretnutie, počas ktorého vám lektori predstavia jednotlivé súčasti vzdelávacieho programu a jeho priebeh. Učiteľom ponúkame štyri termíny s rovnakým obsahom. Po absolvovaní webinára sa dostane na rad vzdelávací kurz venovaný Kozmix LABu. Videokurz je zložený z viacerých blokov a učitelia si môžu jeho sledovanie rozložiť v čas tak, ako im to vyhovuje. Po absolvovaní kurzu dostane učiteľ možnosť výberu jedného projektu Kozmix LAB, ktorý mu bezplatne zašleme.  

Nasleduje samotná implementácia materiálov do praxe. Učiteľ dostane jeden z projektov a v druhom polroku školského roka 2021/22 ho zrealizuje v triede. My mu ponúkame šesť prakticky zameraných online workshopov (míľnikov) tematicky zameraných na pedagogické kompetencie, ktoré učiteľ využije pri Kozmix LABe.  
Týmto spôsobom vzdelávací program prepája dva procesy, ktoré sú zvyčajne pri vzdelávacích projektoch oddelené: vzdelávanie pedagógov a implementáciu vzdelávacieho materiálu. Program prepojí teóriu s praxou, čo je mimoriadne efektívny spôsob vzdelávania. 

Keďže je program dostatočne obsiahly, vytvára predpoklady aj pre získanie osvedčenia o inovačnom vzdelávaní v dĺžke 50 hodín. Túto možnosť získa na záver vzdelávacieho programu každý účastník za poplatok. Ostatní účastníci získajú certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu. 

Účasť v programe je bezplatná pre každého učiteľa na prvom stupni. Budeme radi, ak sa zapojíte a stanete sa súčasťou nielen Kozmixovho laboratória, ale aj nášho vzdelávacieho programu, ktorý je aj pre nás takým malým vzdelávacím laboratóriom.