Write your awesome label here.

Vzdelávací program Kozmix LAB

Váš sprievodca celým priebehom projektu zameraného na rozvoj prírodovednej gramotnosti pomocou projektového vyučovania. 

Celková dĺžka

40+ hodín

Trvanie

od novembra 2021

Obsah

webináre, kurz, workshopy

Certifikát

do vášho portfólia

Obsah vzdelávacieho programu

 • Úvodné webináre

  Čo sa dozviete?
  • Čo je Kozmix LAB.
  • Čo je obsahom 11 projektov.
  • Aký je priebeh vzdelávacieho programu.
  • Aké sú možnosti inovačného vzdelávania.

 • Kurz Kozmix LAB

  Čo sa dozviete?
  • Ako učiť s metodickými listami.
  • Ako využívať metodickú príručku.
  • Ako vyzerá priebeh vzdelávacích aktivít.
  • Ako pracovať s videami od BBC.
  • Ako pracovať s portálom Kozmix.sk.
 • 6 míľnikov - praktická časť

  Tematicky zamerané workshopy:
  • Tímová spolupráca.
  Manažment triedy.
  Práca s videom.
  • Aktivity vzdelávacieho procesu.
  Dokumentácie a prezentovanie.
  Hodnotenie projektu. 

Čo je Kozmix LAB?

Kolekcia 11 unikátnych projektov zameraných na rozvoj prírodovednej gramotnosti. 

Rozvoj prírodovednej gramotnosti

Bádateľská povaha projektov oboznamuje žiakov s metódami experimentu, pozorovania či zberu dát.

Rozvoj kompetencií žiakov

Okrem vedomostí sú vzdelávacie aktivity smerované aj k rozvoju kritického myslenia, tvorivosti či prezentačných zručnosti.

Medzipredmetovosť

Každý z projektov prepája viacero vyučovacích predmetov a vytvára tak lepšie predpoklady pre porozumenie téme. 

Tlačené a digitálne materiály

Tlačené materiály pre učiteľa sú doplnené interaktívnymi aktivitami, pracovnými listami a videami od BBC, ktoré sú dostupné na portáli Kozmix.sk.

Tímová spolupráca

Vzdelávacie aktivity sú orientované na tímovú spoluprácu, v rámci ktorej žiaci spoločne riešia problémové zadania. 

Inovatívne vyučovacie metódy

Vzdelávacie aktivity vychádzajú z aktuálnych trendov didaktiky a využívajú metódy rovesníckeho vzdelávania, tímovej spolupráce či rolových hier. 

Popis jednotlivých súčastí programu

Webinár
Kurz
Míľniky

Online cez Zoom

Webináre budú realizované cez platformu Zoom. Dostupné budú cez nainštalovanú aplikáciu alebo internetový prehliadač. 

1 h informácií o projekte

Počas webináru vám predstavíme
základné informácie o projekte
a priebehu vzdelávacieho programu. 

4 termíny pre lepšiu dostupnosť

Ponúkame vám 4 webináre v rôznych termínoch s rovnakým obsahom. Tak, aby si každý pedagóg vybral vyhovujúci čas.

Pestrý vzdelávací obsah

Kurz obsahuje videá a elektronické zošity. Jeho základným cieľom je komplexné predstavenie materiálov Kozmix LAB a foriem ich využitia.

Flexibilný čas štúdia

Kurz môžete študovať kedykoľvek a kdekoľvek, stačí vám pripojenie na internet. Jeho absolvovanie si môžete rozdeliť v čase, presne podľa svojich možností. 

Výber bezplatného projektu

Po úspešnom absolvovaní kurzu a jednoduchého testu si môžete bezplatne vybrať jeden z 11 projektov Kozmix LAB.

Učenie a vzdelávanie

Míľniky sledujú priebeh vyučovania s materiálmi Kozmix LAB. Táto forma vzdelávania prepája profesijný rast priamo s výučbou na hodine. 

Inšpirujte sa ostatnými

Cieľom workshopov je aj zdieľanie skúseností medzi pedagógmi, ktorí paralelne realizujú projekt. 

Online workshopy

Míľniky sú realizované cez online platformu ZOOM vo forme online webinárov. 
Vzdelávajte sa ďalej

Inovačné vzdelávanie

Doplnkové aktivity Vzdelávacieho programu
Kozmix LAB s celkovou dĺžkou vzdelávania
50 hodín.
Ponuku inovačného vzdelávania
zverejníme v priebehu Vzdelávacieho programu Kozmix LAB.
Vzdelávanie je ukončené záverečnou prezentáciou a získaním osvedčenia o inovačnom vzdelávaní.
Zoznámte sa s lektormi

Mgr. Ján Machaj, PhD.
Mgr. Miloš Bélik

Sme učitelia, autori vzdelávacích materiálov a lektori, ktorí sú pri Kozmixovi a jeho kamarátoch od samého začiatku. Podieľali sme sa aj na tvorbe materiálov Kozmix LAB a radi vás prevedieme všetkými jeho súčasťami. Sme si istí, že po absolvovaní vzdelávacieho programu sa budete v Kozmixovom labáku cítiť ako doma.