Grab this chance now!

Aktualizačné vzdelávanie

Testovacia subscription
Write your awesome label here.
Get premium courses in 1 pack

Vitajte v EDULAB akadémii

EDULAB akadémia vznikla v roku 2021 s cieľom preniesť skúsenosti zo svetových trendov v online vzdelávaní do prostredia rozvíjania kompetencií pedagogických zamestnancov na Slovensku. Inšpirujte sa skúsenými pedagógmi a rozšírte si svoje učiteľské portfólio.
Write your awesome label here.

Design from Beginner to Advanced

The #1 Course to Land a Job in Design. All necessary tools are included. Learn how to create amazing products for Beginners & Advanced professionals.
Write your awesome label here.

Aktualizačné vzdelávanie pre vašu školu

Vaša škola môže spolupracovať s EDULAB akadémiou pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 

  • Profesionálne kurzy pre pedagógov
  • Certifikáty do portfólia
  • Rozvíjanie pedagogických kompetencií

Inovačné vzdelávanie

Kdekoľvek a kedykoľvek

Vzdelávacie programy EDULAB akadémie môžete študovať online bez nutnosti prezenčných stretnutí.

Prakticky orientované

Osvojené kompetencie viete ihneď uplatniť v praxi - vzdelávanie je priamo prepojené s využitím vzdelávacích materiálov vo výučbe.

Rozvíjanie profesijných kompetencií

Získaním osvedčenia o inovačnom vzdelávací máte možnosť zvýšiť svoj základný plat.

Už tento školský rok

Prvé vzdelávacie programy pre inovačné vzdelávanie prinesieme už v prvom polroku školského roku 2021 / 2022

Vzdelávanie šité pre potreby učiteľov a škôl.

Individuálne
Aktualizačné
Inovačné

Individuálne vzdelávanie ukončené certifikátom

Absolvujte niektorý z našich bezplatných alebo platených kurzov a získate certifikát o absolvovaní kurzu, ktorý môžete použiť v atestačnom alebo pedagogickom portfóliu.

Aktualizačné vzdelávanie ako súčasť rastu školy

Vaša škola môže spolupracovať s EDULAB akadémiou na rozvíjaní pedagogických kompetencií učiteľov formou aktualizačného vzdelávania. Využite našu ponuku kurzov pre napredovanie školy.

Inovačné vzdelávanie ukončené osvedčením

V školskom roku 2021 / 2022 pripravujeme aj programy pre inovačné vzdelávanie pedagógov v rozsahu 50 hodín, ktoré bude ukončené získaním osvedčenia o absolvovaní inovačného vzdelávania. 

What's included?

Outstanding features for highly customizable Courses, Units, Lessons, and Quizzes.

Elevate your career

This class will be a super easy introduction to getting started in the makeup business, specifically what are the basics in the professional makeup kit.

Expert instructors

This class will be a super easy introduction to getting started in the makeup business, specifically what are the basics in the professional makeup kit.

Satisfaction guaranteed

This class will be a super easy introduction to getting started in the makeup business, specifically what are the basics in the professional makeup kit.

Material you'll love

This class will be a super easy introduction to getting started in the makeup business, specifically what are the basics in the professional makeup kit.

Set and achieve goals

This class will be a super easy introduction to getting started in the makeup business, specifically what are the basics in the professional makeup kit.

Flexible payment options

This class will be a super easy introduction to getting started in the makeup business, specifically what are the basics in the professional makeup kit.

Aktualizačné vzdelávanie

Testovacia subscription
Grab this chance now!

Aktualizačné vzdelávanie

Testovacia subscription