Grab this chance now!

Aktualizačné vzdelávanie

Testovacia subscription
Write your awesome label here.
Get premium courses in 1 pack

Vitajte v EDULAB akadémii

EDULAB akadémia vznikla v roku 2021 s cieľom preniesť skúsenosti zo svetových trendov v online vzdelávaní do prostredia rozvíjania kompetencií pedagogických zamestnancov na Slovensku. Inšpirujte sa skúsenými pedagógmi a rozšírte si svoje učiteľské portfólio.
Write your awesome label here.

Design from Beginner to Advanced

The #1 Course to Land a Job in Design. All necessary tools are included. Learn how to create amazing products for Beginners & Advanced professionals.
Write your awesome label here.

Aktualizačné vzdelávanie pre vašu školu

Vaša škola môže spolupracovať s EDULAB akadémiou pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 

  • Profesionálne kurzy pre pedagógov
  • Certifikáty do portfólia
  • Rozvíjanie pedagogických kompetencií

Inovačné vzdelávanie

Kdekoľvek a kedykoľvek

Vzdelávacie programy EDULAB akadémie môžete študovať online bez nutnosti prezenčných stretnutí.

Prakticky orientované

Osvojené kompetencie viete ihneď uplatniť v praxi - vzdelávanie je priamo prepojené s využitím vzdelávacích materiálov vo výučbe.

Rozvíjanie profesijných kompetencií

Získaním osvedčenia o inovačnom vzdelávací máte možnosť zvýšiť svoj základný plat.

Už tento školský rok

Prvé vzdelávacie programy pre inovačné vzdelávanie prinesieme už v prvom polroku školského roku 2021 / 2022

Vzdelávanie šité pre potreby učiteľov a škôl.

Individuálne
Aktualizačné
Inovačné

Individuálne vzdelávanie ukončené certifikátom

Absolvujte niektorý z našich bezplatných alebo platených kurzov a získate certifikát o absolvovaní kurzu, ktorý môžete použiť v atestačnom alebo pedagogickom portfóliu.

Aktualizačné vzdelávanie ako súčasť rastu školy

Vaša škola môže spolupracovať s EDULAB akadémiou na rozvíjaní pedagogických kompetencií učiteľov formou aktualizačného vzdelávania. Využite našu ponuku kurzov pre napredovanie školy.

Inovačné vzdelávanie ukončené osvedčením

V školskom roku 2021 / 2022 pripravujeme aj programy pre inovačné vzdelávanie pedagógov v rozsahu 50 hodín, ktoré bude ukončené získaním osvedčenia o absolvovaní inovačného vzdelávania. 

What's included?

Outstanding features for highly customizable Courses, Units, Lessons, and Quizzes.

Elevate your career

This class will be a super easy introduction to getting started in the makeup business, specifically what are the basics in the professional makeup kit.

Expert instructors

This class will be a super easy introduction to getting started in the makeup business, specifically what are the basics in the professional makeup kit.

Satisfaction guaranteed

This class will be a super easy introduction to getting started in the makeup business, specifically what are the basics in the professional makeup kit.

Material you'll love

This class will be a super easy introduction to getting started in the makeup business, specifically what are the basics in the professional makeup kit.

Set and achieve goals

This class will be a super easy introduction to getting started in the makeup business, specifically what are the basics in the professional makeup kit.

Flexible payment options

This class will be a super easy introduction to getting started in the makeup business, specifically what are the basics in the professional makeup kit.

Aktualizačné vzdelávanie

Testovacia subscription
\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards
Grab this chance now!

Aktualizačné vzdelávanie

Testovacia subscription