Vitajte na kurze

Učíme s videom - aplikácia

Video je bežná súčasť našich životov. Vieme ho však využívať ako efektívnu vzdelávaciu pomôcku? V rámci kurzu sa podrobne pozrieme na potenciál videa v kontexte aktivít zameraných na aplikáciu nadobudnutých vedomostí. Kurz je prakticky orientovaný a odnesiete si z neho 5 scenárov vzdelávacích aktivít pre vaše hodiny.
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

 • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

 • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
 • 2.3 Realizovať vyučovanie

Cena kurzu

Cena kompletného kurzu
29 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Na konci kurzu budete vedieť

 • Tvoriť vzdelávacie aktivity zamerané na aplikáciu vedomostí.
 • Využívať video ako učebnú pomôcku.
 • Využívať interaktívnu Videoknižnicu Fenomény sveta.

Lektori kurzu

Mrg. Ján Machaj, PhD.

lektor EDULAB akadémie

Mgr. Miloš Bélik

lektor EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený profesionálnymi lektormi a autormi Fenoménov sveta. 

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 2,5 hodiny čistého času.

Materiály

9 vzdelávacích blokov, 9 videí, 5 univerzálnych scenárov aktivít.

Bonus

Bezplatný prístup na 30 dní k interaktívnej Videoknižnici Fenomény sveta.

Čo je obsahom kurzu?

 • 9 vzdelávacích videí
 • 8 elektronických zošitov
 • 5 univerzálnych scenárov
 • 1 záverečný test
 • 1 digitálny certifikát

Efektívne využitie videí

Naučíte sa, ako vytvárať vzdelávacie aktivity k vášmu predmetu s využitím ľubovoľných vzdelávacích videí. Všetky tipy si môžete ihneď vyskúšať v interaktívnej Videoknižnici prostredníctvom videí od BBC.

Aktivity zamerané na aplikáciu

Aplikovať nadobudnuté vedomosti je dôležitý krok k tomu, aby žiaci chápali, že cieľom vzdelávania nie sú len teoretické poznatky, ale aj ich aplikácia v praxi.

Interaktívna Videoknižnica Fenomény sveta

Viac ako 600 videí

Vzdelávacie videá od BBC sú zárukou kvality a atraktivity pre žiakov. 

Interaktívne cvičenia

Viac ako 2 000 interaktívnych cvičení preverí, čo si žiaci z videí zapamätali.

Doma aj
v škole

Videoknižnica Fenomény sveta nájde uplatnenie nielen v triede, ale aj v rámci dištančnej výučby.

Aj v anglickom jazyku

Videá BBC sú ponechané v pôvodnom anglickom znení so slovenskými a anglickými titulkami, vďaka čomu sa žiaci zdokonaľujú aj v anglickom jazyku.
Zoznámte sa s lektormi

Mgr. Ján Machaj, PhD.
Mgr. Miloš Bélik

Fenomény sveta sú naša srdcová záležitosť. Obaja sme ich súčasťou od prvého momentu. Vytvárali sme ich koncepciu, vyberali sme videá od BBC, spolu s autormi sme tvorili vzdelávacie modely a interaktívne cvičenia. S radosťou vás prevedieme vzdelávacími materiálmi, ktoré sme pomáhali vytvoriť a vysvetlíme vám, ako ich použijete v triede. Sme presvedčení o tom, že Fenomény sveta sú skvelý nástroj, ktorý pomôže učiteľovi postaviť sa na čelo pomyselnej expedície vo svojej triede. Spoznajte so žiakmi svet v nevídaných súvislostiach a premeňte bežnú vyučovaciu hodinu na zážitok. 
Neváhajte!

Naučte sa tvoriť skvelé aplikačné aktivity s videom.