Vitajte v kurze

Úspešná škola

Kurz je zameraný na tvorbu a implementáciu koncepcie rozvoja školy, školského vzdelávacieho programu, plánu profesijného rozvoja, monitorovanie a hodnotenie implementácie, Zároveň skúma možnosti zapojenia pedagogických/odborných zamestnancov, žiakov a rodičov do týchto procesov. Navyše prináša konkrétne nástroje a postupy aplikovateľné v praxi.
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

  • Školský manažment

Kompetencia:

  • Tvoriť koncepciu rozvoja školy.
  • Realizovať koncepciu rozvoja školy prostredníctvom ŠkVP.

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
49 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

  • Zorientovať sa v základných právnych dokumentoch k problematike koncepcie rozvoja školy, ŠkVP a profesijného rastu.
  • Tvoriť koncepciu rozvoja školy s následnou implementáciou prostredníctvom ŠkVP.
  • Zosúladiť profesijný rast zamestnancov v kontexte koncepcie rozvoja školy. 

Lektorky kurzu

PaedDr. Ing. Renáta Stasová
lektorka EDULAB akadémie

PaedDr. Ing. Beáta Taylorová, PhD.
riaditeľka gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade

RNDr. Zuzana Borovská
lektorka, mentorka riaditeľov škôl a učiteľov

Kvalita

Kurz vedený lektorkami s bohatými skúsenosťami z oblasti vedenia školy.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 4 hodiny čistého času.

Materiály

11 videí, 20 elektronických zošitov, dokumenty na stiahnutie.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

  • 11 vzdelávacích videí
  • 20 elektronických zošitov
  • praktické tipy a dokumenty na stiahnutie
  • 1 digitálny certifikát

Vhodné pre vedenie škôl

Obsah kurzu je určený predovšetkým pre súčasných vedúcich pracovníkov školy, no inšpiráciu v ňom nájdu aj záujemcovia o konkurz na riaditeľa. 

Využite príspevok MŠVVaŠ SR na nákup balíka materiálov pre bádateľské a medzipredmetové vyučovanie

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.

Zorientujte sa v problematike tvorby a implementácie koncepcie rozvoja školy.