Vitajte v kurze

Poruchy autistického spektra

Kurz sme pripravili v spolupráci s odborníčkami z kliniky duševného zdravia. Tím vedený detskou psychiatričkou MUDr. Veronikou Marcinčákovou Husárovou vás zorientuje v príčinách a následkoch PAS. Dozviete sa o spôsobe komunikácie s deťmi s PAS, aj o tom, ako ich komunikačné kompetencie rozvíjať. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov v tejto problematike, ktorým poslúži na základnú orientáciu. 
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

  • Žiak

Kompetencia:

  • 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka
  • 1.3 Identifikovať socio-kultúrny kontext vývinu žiaka

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
199 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

  • Spoznať príčiny a následky PAS.
  • Nadobudnúť základné komunikačné zručnosti pre interakciu s dieťaťom s PAS.
  • Zorientovať sa v problematike PAS pre potreby inkluzívneho vyučovania.

Lektorky kurzu

MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.
detská psychiatrička

Mgr. Adriana Barlogová
psychologička, certifikovaná JIAS diagnostička, terapeutka Sandplay

Mgr. Terézia Súkeníková
psychologička, absolventka kurzu neurovývinovej stimulácie, aktuálne vo výcviku INPP

Mgr. Liliana Šimečková, PhD.
liečebná pedagogička
a psychoterapeutka

Mgr. Oľga Rajecová
liečebná pedagogička, terapeutka, supervízorka

Mgr. Lucia Vančová
klinická logopedička

Kvalita

Kurz vedený lektorkami s bohatými skúsenosťami z oblasti  detskej psychológie a psychiatrie.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 4 hodiny študijného času.

Materiály

16 videí a 7 elektronických zošitov.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

  • 16 vzdelávacích videí
  • 7 elektronických zošitov
  • praktické tipy 
  • 1 digitálny certifikát

Vhodné pre členov podporného tímu

Obsah kurzu je prínosný nielen pre členov podporného tímu, ale aj pre pedagógov bez predchádzajúcich znalostí z oblasti PAS.

Vytvorené v spolupráci s:


Nositeľom majetkových práv k tomuto kurzu je Klinika duševného zdravia, s.r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava.

Zorientujte sa v problematike porúch autistického spektra.