Vitajte v kurze

Nebezpečné spoločenstvá

Človek je tvor spoločenský a jeho potreba patriť niekam môže byť silným motívom jeho činnosti. Platí to samozrejme aj o žiačkach a žiakoch základných a stredných škôl. Nie všetky spoločenstvá sú však bezpečné. Aj na Slovensku pôsobia rôzne radikálne hnutia, politicky orientované skupiny, či sekty, ktorých činnosť môže mať pre mladého človeka negatívne následky. Obzvlášť veľké riziko predstavujú online komunity, ktoré môžu byť aj medzinárodného charakteru. Lektorky kurzu sa zaoberajú Nebezpečnými spoločenstvami - náborom, manipulatívnymi technikami, ale aj tým, ako zo spoločenstva von. 
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

 • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

 • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
 • 2.3 Realizovať vyučovanie

Oblasť:

 • Žiak

Kompetencia:

 • 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka
 • 1.3 Identifikovať socio-kultúrny kontext vývinu žiaka

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
99 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

 • Rozpoznať nebezpečné spoločenstvá a ich riziká.
 • Prehĺbiť schopnosti a vedomosti pedagogických pracovníkov v oblasti porozumenia fungovaniu nebezpečných spoločenstiev.
 • Identifikovať znaky na participácii v nebezpečnom spoločenstve. 

Lektorky kurzu

Mgr. Eva S. Kotláriková

Lektorka EDULAB akadémie a kurátorka Slovenskej národnej galérie

Mgr. Mária Vargová

Riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.
Mgr. Mária Vargová
Riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Kvalita

Lektorkou kurzu je psychologička Mgr. Mária Vargová, ktorá je autoritou v oblasti problematiky prevencie proti násiliu páchaného na deťoch. 

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 5 hodín kombináciou sledovania videí, čítaním elektronických zošitov a samoštúdiom.

Materiály

7 vzdelávacích blokov, 15 videí a scenáre aktivít pre žiakov.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

 • 15 vzdelávacích videí
 • 14 elektronických zošitov
 • scenár komplexnej aktivity pre žiakov
 • 1 digitálny certifikát

Buďme pozorní

Kurz je navrhnutý pre každého pedagogického a odborného zamestnanca školy. Jeho cieľom je scitlivovať a zvyšovať povedomie v oblasti nebezpečných spoločenstiev.

Kurz sme vytvorili v spolupráci s:

Získajte 30-dňový prístup na jeden
zo vzdelávacích portálov.

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.
Zoznámte sa s Lektormi

Mgr. Mária Vargová
Mgr. Eva S. Kotláriková

Mária Vargová je riaditeľkou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré sa venuje aj problematike šikanovania, nebezpečným spoločenstvám a prevencii sexuálneho násilia. Do kurzu priniesla teoretické východiská problematiky nebezpečných spoločenstiev, ale aj praktické rady pre učiteľov. 

Staňte sa vnímavými voči prítomnosti nebezpečných spoločenstiev okolo nás.