Vitajte v kurze

Wellbeing na školách

Škola je nielen miesto, kde žiaci získavajú vedomosti a nadobúdajú zručnosti. Je to priestor, kde spoločne vo vzájomnej interakcii trávia veľkú časť dňa žiaci, učitelia a ostatní zamestnanci školy. Prostredie priamo vplýva na motiváciu žiakov učiť sa a u učiteľov vykonávať svoje povolanie. Je preto dôležité, aby sme v škole vytvorili také prostredie, v ktorom sa všetci zúčastnení aktéri cítia dobre. O tom, čo je to wellbeing a ako sa k nemu môžete na škole priblížiť, sa dozviete v kurze, ktorý vedie odborníčka v tejto oblasti pani Mgr. Kornélia Ďuríková.
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

  • Žiak

Kompetencia:

  • 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka
  • 1.3 Identifikovať socio-kultúrny kontext vývinu žiaka

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
99 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

  • Oboznámiť sa s pojmom wellbeing.
  • Spoznať základy budovania wellbeingu na škole.
  • Získať praktické podnety k podpore a tvorbe dobrých vzťahov na škole.

Lektorky kurzu

Mgr. Kornélia Ďuríková

predsedníčka Inštitútu duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka

Mgr. Eva Kotláriková

lektorka EDULAB akadémie

Hostia kurzu

Mgr. Eva Horníková

riaditeľka ZŠ Karloveská, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska

Mgr. Karmen Koutná

učiteľka, ZŠ Turnianska, 2. stupeň

Kvalita

Kurz vedený odborníčkou v oblasti školskej psychológie.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 4 hodiny čistého času.

Materiály

15 videí, pracovné listy, 15 elektronických zošitov.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

  • 15 vzdelávacích videí
  • 15 elektronických zošitov
  • pracovné listy a aktivity pre triedu
  • 1 digitálny certifikát

Vhodné aj pre vedenie školy

Kurz je vhodný pre učiteľov, ale aj pre širší okruh zamestnancov škôl - napríklad vedenie školy či podporný tím.

Vytvorené v spolupráci s:

Získajte 30-dňový prístup na jeden
zo vzdelávacích portálov.

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.

Zlepšite klímu Vašej školy a triedy .