Vitajte v kurze

Tímová spolupráca

Žiaci v škole pracujú najčastejšie individuálne. Ale v dospelosti pracujeme skôr inak - viacerí na jednom cieli, pričom každý má rôzne úlohy. Skrátka: pracujeme v tíme. Ak chcete aplikovať tímovú spoluprácu v škole, tento kurz je skvelý štart. Predstavíme vám rôzne spôsoby delenia žiakov do tímov, ukážeme si aktivity vhodné na tímovú spoluprácu a zameriame sa i na možnosti hodnotenia tímu, resp. jeho členov.
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

 • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

 • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
 • 2.3 Realizovať vyučovanie

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
49 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

 • Naučiť sa deliť žiakov do tímu.
 • Spoznať typy tímových aktivít.
 • Vytvoriť vlastné tímové aktivity pre ľubovoľný predmet.

Lektorky a lektori kurzu

Mgr. Eva S. Kotláriková

Lektorka EDULAB akadémie a kurátorka Slovenskej národnej galérie

Mgr. Miloš Bélik

lektor EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený profesionálnymi lektormi a skúsenými pedagógmi.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 6 hodín čistého času.

Materiály

6 vzdelávacích blokov, 18 videí, pracovné listy, elektronické zošity a univerzálne vzdelávacie scenáre.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

 • 18 vzdelávacích videí
 • 15 elektronických zošitov
 • 8 návodov na stiahnutie
 • 1 rozhovor s expertkou
 • 1 digitálny certifikát

Rozhovory s expertkou

Súčasťou kurzu je rozhovor s psychologičkou Mgr. Zuzana Kaššaiovou, PhD. z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV. 

Kurz vznikol v spolupráci s:

Získajte 30-dňový prístup na jeden
zo vzdelávacích portálov.

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.
Zoznámte sa s Lektormi

Mgr. Eva Kotláriková 
Mgr. Miloš Bélik

Miloš a Eva sú spoluautormi mnohých vzdelávacích aktivít, napríklad zo série Fenomény sveta. Práve pri tvorbe aktivít a ich testovaní sa detailne oboznámili s princípmi tímovej spolupráce žiakov. Svoje skúsenosti chceli odovzdať ostatným učiteľom, ktorí by radi aplikovali tímovú spoluprácu do svojej výučby.

Naučte vašich žiakov kriticky myslieť.