ŠKOLSKÝ
PODPORNÝ TÍM

Škola
Riaditeľka a jej tím
MGR. EVA HORNÍKOVÁ
Mgr. Simona Braciníková
Mgr. Adam Škopp
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.
Write your awesome label here.

ŠKOLSKÝ
PODPORNÝ TÍM

Riaditeľka a jej tím
MGR. EVA HORNÍKOVÁ
Mgr. Simona Braciníková
Mgr. Adam Škopp
Škola
Write your awesome label here.
Kurz je prístupný bezplatne do 30.4.2024 pre všetkých.
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo aj ďalej.

ZAMERANIE A CIELE
KURZU

ORGANIZÁCIA
Podporný tím nemá fungovať len "na papieri". Ako ho vytvoriť a prispôsobiť podmienkam školy? Ako skĺbiť vyučovacie povinnosti s činnosťou tímu? Ako pôsobiť dlhodobo s čo najväčším dosahom? Kurz ponúka odpovede aj na tieto otázky.
TÍM
Školský podporný tím síce tvoria jednotlivci, ale jeho sila je v spolupráci. Kľúčovým momentom v jeho budovaní bolo zriadenie pozície zástupcu pre inkluzívne vzdelávanie. V kurze sa dozviete, ako tím vznikol, a ako sa vykryštalizovali kompetencie jednotlivých členov. 
INKLÚZIA
Vytvoriť prostredie, kde sa každý cíti príjemne a bez ohrozenia, je jedným z cieľov činnosti podporného tímu. Základom je spolupráca s odborníkmi, učiteľmi, rodičmi i žiakmi. V kurze sa dozviete, aké konkrétne postupy fungujú v praxi na ZŠ Karloveská. 
OBJASNIŤ CIELE
ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU
IDENTIFIKOVAŤ
KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE ČLENOV TÍMU
PRIBLÍŽIŤ POSTUPY
PRE SPOLUPRÁCU MEDZI TÍMOM, PEDAGÓGMI, ŽIAKMI A RODIČMI

ZAMERANIE A CIELE
KURZU

ZMENA
Zmeniť školu a jej fungovanie znamená cielene a dlhodobo pôsobiť na všetkých úrovniach jej fungovania. V kurze si vysvetlíme základné princípy zmeny a jej priebeh s konkrétnymi príkladmi. 
TÍM
V centre premeny ZŠ Hubeného je tím pre rozvoj školy, ktorý zabezpečuje realizáciu zmien. V kurze si priblížime jeho vznik, zloženie, kompetencie a fungovanie. 
VÍZIA
Každá škola by mala mať svoju jedinečnú víziu. Ako zabezpečiť, aby neostala len na papieri? Ukážeme si, aké boli ciele a vízia školy, a aké nástroje využili na zvládnutie dlhodobého procesu zmeny.
VYSVETLIŤ PRINCÍPY
ZMENY VEDÚCE K CELKOVÉMU ROZVOJU ŠKOLY
OBJASNIŤ ZLOŽENIE,
KOMPETENCIE
A FUNGOVANIE TÍMU
PRE ROZVOJ ŠKOLY
INŠPIROVAŤ
K STANOVENIU
ODVÁŽNYCH CIEĽOV
A PREDSTAVIŤ NÁSTROJE
NA ICH DOSIAHNUTIE

PARAMETRE
KURZU

DĹŽKA KURZU

Približná dĺžka absolvovania kurzu sú 3 hodiny vrátane čítania zošitov. 

LEKTORI

Riaditeľka školy, členovia podporného tímu a lektorka EDULAB akadémie. 

VIDEÁ

Kurz tvorí 16 videí vo forme dialógu doplnených o vizualizácie.

ZOŠITY

Obsah videí dopĺňa 20 elektronických zošitov.

DĹŽKA KURZU

Približná dĺžka absolvovania kurzu sú 4 hodiny vrátane čítania zošitov. 

LEKTORI

Riaditeľka školy, členky tímu pre rozvoj školy, lektor EDULAB akadémie. 

VIDEÁ

Kurz tvorí 11 videí vo forme dialógu doplnených o vizualizácie.

ZOŠITY

Obsah videí rozširuje 10 elektronických zošitov.
Write your awesome label here.

PREDSTAVENIE
ŠKOLY

Pozrite sa, ako vyzerala ZŠ na Karloveskej 61 v Bratislave v deň, kedy sme točili kurz. 

LEKTORI
KURZU

MGR. SIMONA BRACINÍKOVÁ
sociálna pedagogička
MGR. EVA HORNÍKOVÁ
riaditeľka školy
MGR. ADAM ŠKOPP
špeciálny pedagóg a zástupca pre inkluzívne vyučovanie
MGR. EVA KOTLÁRIKOVÁ
lektorka EDULAB akadémie