Vitajte v kurze

Pýtame sa v škole: žiaci sa učia pýtať

Každé premýšľanie, vedecké skúmanie či filozofovanie začína kvalitnou otázkou. Tento kurz je zameraný na žiakov a ich schopnosť sformulovať a položiť otázku. Prostredníctvom konkrétnych návodov na realizáciu aktivít získate portfólio metodických podkladov pre podnietenie zvedavosti a schopnosti žiakov klásť otázky. 

Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

  • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

  • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
  • 2.3 Realizovať vyučovanie

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
29 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

  • Oboznámiť sa zo základnou problematikou kladenia otázok.
  • Realizovať verbálne aktivity zamerané na kladenie otázok.
  • Realizovať písomné aktivity zamerané na kladenie otázok.

Lektori kurzu

Mrg. Ján Machaj, PhD.

lektor EDULAB akadémie

Mgr. Miloš Bélik

lektor EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený profesionálnymi lektormi a skúsenými pedagógmi.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 2 hodiny čistého času.

Materiály

4 vzdelávacie bloky, 8 videí, šablóny testových položiek a elektronické zošity.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

  • 8 vzdelávacích videí
  • 7 elektronických zošitov
  • 8 scenárov vzdelávacích aktivít
  • 1 digitálny certifikát

Pripravené pre prax

Kurz je koncipovaný tak, aby ste získali návody na realizáciu vzdelávacích aktivít, ktoré podnecujú schopnosť žiakov klásť kvalitné otázky.  


Získajte 30-dňový prístup na jeden
zo vzdelávacích portálov.

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.
Zoznámte sa s Lektormi

Mgr. Ján Machaj, PhD.
Mgr. Miloš Bélik

Jano a Miloš sú lektori EDULAB akadémie s pestrými pedagogickými skúsenosťami. Obaja sa venujú aj využívaniu digitálnych aplikácií vo výučbe na rôznych stupňoch. Za roky praxe nadobudli skúsenosti aj s tvorbou testových položiek. Miloš je dlhoročný spolupracovník Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, kde vytvoril množstvo testových položiek pre matematiku. 

Naučte vašich žiakov kriticky myslieť.