Vitajte v kurze

Pýtame sa v škole - učiteľ sa pýta

Kladenie otázok žiakom je základnou formou interakcie, ktorú využíva každý učiteľ. V tomto kurze si spoločne zosystematizujeme problematiku kladenia otázok z pohľadu učiteľa. Ukážeme si, ako sa tvoria otázky pre rôzne kognitívne hladiny. Porozprávame sa aj o bežných chybách pri kladení otázok a o tom, ako si ľahko vytvoriť svoje vlastné otázky už pred hodinou. 

Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

  • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

  • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
  • 2.3 Realizovať vyučovanie

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
29 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

  • Oboznámiť sa s rôznymi typmi otázok.
  • Naučiť sa tvoriť otázky rôznych typov v závislosti od bloomovej taxonómie. 
  • Oboznámiť sa so základnými chybami a postupmi pri kladení otázok žiakom.

Lektori kurzu

Mrg. Ján Machaj, PhD.

lektor EDULAB akadémie

Mgr. Miloš Bélik

lektor EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený profesionálnymi lektormi a skúsenými pedagógmi.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 2 hodiny vrátane samoštúdia elektronických zošitov.

Materiály

4 vzdelávacie bloky, 6 videí, 5 elektronických zošitov.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

  • 6 vzdelávacích videí
  • 5 elektronických zošitov
  • príklady otázok
  • 1 digitálny certifikát

Pripravené pre prax

Cieľom lektorov bolo odovzdať pedagógom a pedagogičkám reálne v praxi použiteľné návody na tvorbu a kladenie otázok. Kurz obsahuje minimálne potrebné teoretické východiská a je prakticky orientovaný. 

Získajte 30-dňový prístup na jeden
zo vzdelávacích portálov.

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.
Zoznámte sa s Lektormi

Mgr. Ján Machaj, PhD.
Mgr. Miloš Bélik

Jano a Miloš sú lektori EDULAB akadémie s pestrými pedagogickými skúsenosťami. Obaja sa venujú aj využívaniu digitálnych aplikácií vo výučbe na rôznych stupňoch.  Za roky praxe nadobudli skúsenosti aj s tvorbou testových položiek. Miloš je dlhoročný spolupracovník Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, kde vytvoril množstvo testových položiek pre matematiku. 

Naučte vašich žiakov kriticky myslieť.