Vitajte v kurze

Pýtame sa v škole: testovanie

Testovanie je jedným zo zdrojov hodnotenia potrebného na klasifikáciu žiakov. V tomto kurze sa naučíte tvoriť kvalitné testové položky a celé testy. Ukážeme si, že testové položky nemusia byť zamerané len na fakty, ale aj na aplikáciu vedomostí, analýzu, syntézu a hodnotenie. Možno sa nám podarí ukázať vám, že tvorba testových položiek je zaujímavá pre učiteľa a ich riešenie môže byť prínosom aj pre žiakov. 

Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

  • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

  • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
  • 2.3 Realizovať vyučovanie

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
29 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

  • Oboznámiť sa so základnou terminológiou z oblasti testovania.
  • Tvoriť testové položky.
  • Tvoriť komplexné testy.

Lektori kurzu

Mrg. Ján Machaj, PhD.

lektor EDULAB akadémie

Mgr. Miloš Bélik

lektor EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený profesionálnymi lektormi a skúsenými pedagógmi.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 3,5 hodiny čistého času.

Materiály

4 vzdelávacie bloky, 12 videí, šablóny testových položiek a elektronické zošity.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

  • 12 vzdelávacích videí
  • 11 elektronických zošitov
  • šablóny testových položiek
  • 1 digitálny certifikát

Pripravené pre prax

Kurz je koncipovaný tak, aby ste získali návody na tvorbu testových položiek. Nevenujeme sa konkrétnemu predmetu, ale metodike tvorby grafických a textových položiek. 


Získajte 30-dňový prístup na jeden
zo vzdelávacích portálov.

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.
Zoznámte sa s Lektormi

Mgr. Ján Machaj, PhD.
Mgr. Miloš Bélik

Jano a Miloš sú lektori EDULAB akadémie s pestrými pedagogickými skúsenosťami. Obaja sa venujú aj využívaniu digitálnych aplikácií vo výučbe na rôznych stupňoch. Za roky praxe nadobudli skúsenosti aj s tvorbou testových položiek. Miloš je dlhoročný spolupracovník Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, kde vytvoril množstvo testových položiek pre matematiku. 

Naučte vašich žiakov kriticky myslieť.