Vitajte v kurze

Pýtame sa v škole - digitálne aplikácie

Kladenie otázok žiakom je základnou formou interakcie, ktorú využíva každý učiteľ. V tomto kurze sa naučíte, ako pritom využívať digitálne aplikácie. Spoločne sa pozrieme na rôzne situácie - motivačné rozcvičky, opakovanie učiva alebo anonymné zisťovanie postoja žiakov, pričom ku každej z nich si predstavíme najvhodnejší digitálny nástroj. 


Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

  • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

  • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
  • 2.3 Realizovať vyučovanie

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
29 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

  • Oboznámiť sa s digitálnymi aplikáciami pre kladenie otázok.
  • Spoznať rôzne formy kladenia otázok žiakom.
  • Tvoriť vzdelávacie aktivity založené na práci s otázkami.

Lektori kurzu

Mrg. Ján Machaj, PhD.

lektor EDULAB akadémie

Mgr. Miloš Bélik

lektor EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený profesionálnymi lektormi a skúsenými pedagógmi.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 2 hodiny čistého času.

Materiály

5 vzdelávacích blokov, 13 videí, pracovné listy, elektronické zošity a univerzálne vzdelávacie scenáre.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

  • 13 vzdelávacích videí
  • 11 elektronických zošitov
  • 14 ukážok práce s digitálnymi nástrojmi
  • 1 digitálny certifikát

Pripravené pre prax

Ukážky práce s digitálnymi nástrojmi predstavia aplikácie, ktoré vie učiteľ využiť v siedmich rôznych vzdelávacích situáciách. V ukážkach ponúkame simuláciu rôznych aktivít, ktorými sa môžete okamžite inšpirovať a preniesť ich do praxe. 


Získajte 30-dňový prístup na jeden
zo vzdelávacích portálov.

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.
Zoznámte sa s Lektormi

Mgr. Ján Machaj, PhD.
Mgr. Miloš Bélik

Jano a Miloš sú lektori EDULAB akadémie s pestrými pedagogickými skúsenosťami. Obaja sa venujú aj využívaniu digitálnych aplikácií vo výučbe na rôznych stupňoch. Za roky praxe nadobudli skúsenosti aj s digitálnymi aplikáciami, ktoré môžu byť použité na kladenie otázok. 

Naučte vašich žiakov kriticky myslieť.