Vitajte v kurze

Prevencia šikanovania

Šikanovanie je problém, ktorý sa vyskytuje vo väčšom či menšom merítku na každej škole. Kurz je zameraný na zvyšovanie povedomia pedagogických zamestnancov, ktorým ponúkame nielen teóriu, ale aj praktické scenáre aktivít orientované na identifikáciu a prevenciu šikanovania. Hlavnou lektorkou kurzu je Mgr. Mária Vargová, riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

 • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

 • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
 • 2.3 Realizovať vyučovanie

Oblasť:

 • Žiak

Kompetencia:

 • 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka
 • 1.3 Identifikovať socio-kultúrny kontext vývinu žiaka

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
99 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

 • Prehĺbiť schopnosti a vedomosti pedagogických pracovníkov v oblasti identifikácie a postupov pri riešení šikanovania.
 • Rozvíjať psychologické a pedagogické zručnosti a scitlivovanie učiteľov pri rozpoznávaní, prevencii a intervencii v prípadoch šikanovania.
 • Priniesť pedagógom portfólio aktivít pre identifikáciu, intervenciu a sanáciu šikanovania. 

Lektorky kurzu

Mgr. Eva S. Kotláriková

Lektorka EDULAB akadémie a kurátorka Slovenskej národnej galérie

Mgr. Mária Vargová

Riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Kvalita

Lektorkou kurzu je psychologička Mgr. Mária Vargová, ktorá je autoritou v oblasti problematiky šikanovania. 

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 6 hodín čistého času.

Materiály

8 vzdelávacích blokov, 15 videí, pracovné listy a scenáre aktivít.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

 • 18 vzdelávacích videí
 • 16 elektronických zošitov
 • 8 scenárov aktivít zameraných na prevenciu šikanovania
 • 1 digitálny certifikát

Pripravené pre prax

Scenáre aktivít sú navrhnuté pre všetky stupne vzdelávania - od prvého stupňa po stredné školy. Pedagóg v kurze získa teoretické základy, ktoré prostredníctvom aktivít a postupov môže ihneď implementovať do praxe.  

Kurz sme vytvorili v spolupráci s:

Získajte 30-dňový prístup na jeden
zo vzdelávacích portálov.

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.
Zoznámte sa s Lektormi

Mgr. Mária Vargová
Mgr. Eva S. Kotláriková

Mária Vargová je riaditeľkou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré sa venuje aj problematike šikanovania. Do kurzu priniesla teoretické východiská problematiky šikanovania, ale aj prakticjé rady pre učiteľov. Spoločne s druhou lektorkou kurzu Evou Kotlárikovou pripravili scenáre aktivít zameraných na prevenciu a intervenciu šikanovania.  

Vytvorte na škole bezpečné prostredie pre žiakov.