Vitajte v kurze

Prevencia sexuálneho násilia

Niektoré druhy násilia páchané na najzraniteľnejších nie sú vidieť. Do tejto kategórie patrí aj sexuálne násilie, v našej spoločnosti ešte stále tabu, o ktorom sa tuší, ale nerozpráva. Cieľom tohto kurzu je túto tému otvoriť, objasniť základné pojmy a predstaviť návrhy na preventívne výchovné aktivity pre žiakov rôzneho veku. Inšpirujte sa kurzom, ktorý vedie odborníčka Mgr. Mária Vargová, a vytvorte žiakom bezpečné prostredie, v ktorom môžu dospievať a poznávať svet bez rizika.
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

 • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

 • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
 • 2.3 Realizovať vyučovanie

Oblasť:

 • Žiak

Kompetencia:

 • 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka
 • 1.3 Identifikovať socio-kultúrny kontext vývinu žiaka

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
49 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

 • Oboznámiť sa so základným pojmovým aparátom problematiky.
 • Rozpoznať znaky sexuálneho násilia. 
 • Realizovať aktivity so žiakmi zamerané na vzdelávanie a informovanie v danej oblasti.

Lektori kurzu

Lektori kurzu

Mgr. Mária Vargová
riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Mgr. Eva Kotláriková
lektorka EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený lektorkami s bohatými skúsenosťami z oblasti  detskej psychológie a psychiatrie.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 4 hodiny študijného času.

Materiály

12 videí a 8 elektronických zošitov a 3 scenáre vzdelávacích aktivít.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

 • 12 vzdelávacích videí
 • 8 elektronických zošitov
 • 3 praktické scenáre
 • 1 digitálny certifikát

Teoretické a praktické zameranie kurzu

V kurze získate tri scenáre aktivít pre žiakov, ktoré môžete ihneď využiť v praxi. Okrem toho sa zorientujete v základných pojmoch a východiskách tejto problematiky.

Vytvorte pre žiakov bezpečné prostredie, v ktorom môžu dospievať a poznávať svet bez rizika.