Vitajte v kurze

Deti a žiaci s poruchou zraku

Zrak je najdôležitejším ľudským zmyslom. Jeho význam je kľúčový aj pri nadobúdaní nových vedomostí a zručností. Pre deti s poruchami zraku je preto vzdelávanie veľkou výzvou. V kurze sa zorientujete v oblasti porúch zraku, spoznáte ich dôsledky na výchovno-vzdelávací proces, oboznámite sa s asistenčnými a kompenzačnými pomôckami. Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom základnú orientáciu v problematike, aby pri plánovaní vyučovania pre kolektívy so začlenenými žiakmi s poruchami zraku poznali základné východiská.
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

  • Žiak

Kompetencia:

  • 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka
  • 1.3 Identifikovať socio-kultúrny kontext vývinu žiaka

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
49 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

  • Spoznať príčiny a symptómy porúch zraku.
  • Zorientovať sa v problematike vzdelávania zrakovo postihnutých osôb.
  • Spoznať pomôcky a asistenčné technológie pre zrakovo postihnutých.

Lektorky a lektori kurzu

PaedDr. Šarlota Múdra
riaditeľka Spojenej školy internátnej pre nevidiacich v Levoči

Mgr. Marek Hlina
Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského

Mgr. Ján Machaj, PhD.
lektor EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený profesionálmi z oblasti zrakového postihnutia.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 3 hodiny čistého času.

Materiály

14 videí, pracovné listy, 13 elektronických zošitov.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

  • 14 vzdelávacích videí
  • 13 elektronických zošitov
  • praktické tipy
  • 1 digitálny certifikát

Vhodné pre každého pedagóga

Spracovanie kurzu je vhodné pre pedagógov na každom stupni vzdelávania. Nie sú potrebné žiadne predošlé znalosti v oblasti špeciálnej pedagogiky.

Vytvorené v spolupráci s:

Využite príspevok MŠVVaŠ SR na nákup balíka materiálov pre bádateľské a medzipredmetové vyučovanie

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.

Zorientujte sa v problematike porúch zrakového vnímania.