PROGRAM
ROZVOJA ŽIAKOV

Škola
Riaditeľka a jej tím
PaedDr. EVA KUKOVÁ
PaedDr. Gabriela Franeková
Mgr. Andrea Najšelová
Mgr. Jana Tomaškinová
Mgr. Lucia Hrušková
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.
Write your awesome label here.

PROGRAM ROZVOJA ŽIAKOV

Riaditeľka a jej tím
PaedDr. EVA KUKOVÁ
PaedDr. Gabriela Franeková
Mgr. Andrea Najšelová
Mgr. Jana Tomaškinová
Mgr. Lucia Hrušková
Škola
Write your awesome label here.
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

ZAMERANIE A CIELE
KURZU

ŽIAK
V strede pozornosti koncepcie školy je žiak a jeho budúce životné uplatnenie. Preto sa škola orientuje nielen na akademický prospech žiakov a obsahové ciele, ale rovnakou mierou rozvíja aj zručnosti a kompetencie, ktoré žiaci uplatnia v praxi.
POSTUPNOSŤ
Premyslený spôsob rozvíjania osobnosti žiakov od prímy až po oktávu je hlavným znakom programu. Vzdelávacie a výchovné aktivity nie sú plánované náhodne, ale vždy s cieľom rozvíjať konkrétnu zložku osobnosti v ten správny čas. 
ZRUČNOSTI
Komunikácia, prezentačné zručnosti, environmentálne povedomie, kritické myslenie a ďalšie kompetencie a zručnosti sa rozvíjajú postupne celým štúdiom tak, aby žiak zo školy odchádzal obohatený obsahom aj praktickými skúsenosťami. 
PREDSTAVIŤ
PROGRAM ROZVOJA ŽIAKOV
POUKÁZAŤ
NA PRINCÍPY FUNGOVANIA PROGRAMU
INŠPIROVAŤ
K POSTUPNÉMU ROZVÍJANIU KOMPETENCIÍ

ZAMERANIE A CIELE
KURZU

ZMENA
Zmeniť školu a jej fungovanie znamená cielene a dlhodobo pôsobiť na všetkých úrovniach jej fungovania. V kurze si vysvetlíme základné princípy zmeny a jej priebeh s konkrétnymi príkladmi. 
TÍM
V centre premeny ZŠ Hubeného je tím pre rozvoj školy, ktorý zabezpečuje realizáciu zmien. V kurze si priblížime jeho vznik, zloženie, kompetencie a fungovanie. 
VÍZIA
Každá škola by mala mať svoju jedinečnú víziu. Ako zabezpečiť, aby neostala len na papieri? Ukážeme si, aké boli ciele a vízia školy, a aké nástroje využili na zvládnutie dlhodobého procesu zmeny.
VYSVETLIŤ PRINCÍPY
ZMENY VEDÚCE K CELKOVÉMU ROZVOJU ŠKOLY
OBJASNIŤ ZLOŽENIE,
KOMPETENCIE
A FUNGOVANIE TÍMU
PRE ROZVOJ ŠKOLY
INŠPIROVAŤ
K STANOVENIU
ODVÁŽNYCH CIEĽOV
A PREDSTAVIŤ NÁSTROJE
NA ICH DOSIAHNUTIE

PARAMETRE
KURZU

DĹŽKA KURZU

Približná dĺžka absolvovania kurzu sú 4 hodiny vrátane čítania zošitov. 

LEKTORI

Riaditeľka školy, členovia učiteľského tímu a lektorka EDULAB akadémie. 

VIDEÁ

Kurz tvorí 15 videí vo forme dialógu doplnených o vizualizácie.

ZOŠITY

Obsah videí dopĺňa 13 elektronických zošitov.

DĹŽKA KURZU

Približná dĺžka absolvovania kurzu sú 4 hodiny vrátane čítania zošitov. 

LEKTORI

Riaditeľka školy, členky tímu pre rozvoj školy, lektor EDULAB akadémie. 

VIDEÁ

Kurz tvorí 11 videí vo forme dialógu doplnených o vizualizácie.

ZOŠITY

Obsah videí rozširuje 10 elektronických zošitov.
Write your awesome label here.

PREDSTAVENIE
ŠKOLY

Nahliadnite do zákulisia osemročného Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine.

LEKTORI A LEKTORKY
KURZU

PaedDr., Ing. RENÁTA STASOVÁ
lektorka EDULAB akadémie
PaedDr. EVA KUKOVÁ
riaditeľka školy
PaedDr. GABRIELA FRANEKOVÁ
špeciálny pedagóg a zástupca pre inkluzívne vyučovanie
MGR. ANDREA NAJŠELOVÁ
sociálna pedagogička
MGR. JANA TOMAŠKINOVÁ
učiteľka
MGR. LUCIA HRUŠKOVÁ
pedagogická zástupkyňa