Vitajte v kurze

Manažment triedy

Každá trieda a každá hodina je iná. Úspech učiteľa často závisí od faktorov, ktoré nevie ovplyvniť. Sú tu však aj také, ktoré ovplyvniť vie - atmosféra v triede, komunikácia so žiakmi, zadávanie inštrukcie, príprava na hodinu. Ak učiteľ zvládne tieto oblasti, tak výrazne zvýši pravdepodobnosť úspechu vyučovacej hodiny. V tomto kurze vás naučíme základné postupy, ako na to.  
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

 • Žiak
 • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

 • 1.2 Identifikovať sociálno-psychologické faktory učenia žiaka
 • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
 • 2.3 Realizovať vyučovanie

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
49 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

 • Charakterizovať manažment triedy.
 • Spoznať prístupy efektívneho riadenia triedy.
 • Stanoviť si ciele pre vlastnú prax.

Lektorky kurzu

Ing. Renáta Stasová

učiteľka, školská inšpektorka, autorka vzdelávacích materiálov, lektorka EDULAB akadémie

Ing. Marta Izsófová

učiteľka, zástupkyňa a lektorka EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený profesionálnymi lektormi a skúsenými pedagógmi.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 6 hodín čistého času.

Materiály

8 vzdelávacích blokov, 15 videí, audio ukážky, pracovné listy a elektronické zošity.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

 • 15 vzdelávacích videí
 • 11 elektronických zošitov
 • 5 pracovných listov
 • 1 záverečný test
 • 1 digitálny certifikát

Rozhovory s učiteľmi

Súčasťou kurzu sú aj dva rozhovory, ktoré lektorky vedú s učiteľmi z praxe. Rozprávajú sa o motivácii žiakov a o osvedčených postupoch na ich zaujatie, ktoré v triede fungujú. 

Praktické zameranie

Lektorky vychádzajú výlučne zo svojej dlhoročnej praxe. To znamená, že všetky postupy, ktoré predstavujú, sú realizovateľné v bežných podmienkach slovenských škôl.

Získajte 30-dňový prístup na jeden
zo vzdelávacích portálov.

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.
Zoznámte sa s Lektorkami

Ing. Renáta Stasová
Ing. Marta Izsófová

Renáta s Martou sú učiteľky s dlhoročnou pedagogickou praxou. Renáta sa okrem výučby špecializuje aj na koučing a osobný rozvoj pedagógov. Marta je výborná učiteľka matematiky a angličtiny, ktorá svoje vyučovanie preniesla aj do online sveta. Jej vzdelávacie videá na YouTube poznajú učitelia a žiaci po celom Slovensku. Spoločne majú teda obrovské množstvo skúseností, s ktorými sa radi podelia aj v kurze manažment triedy.

Neváhajte!

Inšpirujte sa skúsenými lektorkami pri manažmente vašej triedy.