Vitajte v kurze

Kritické myslenie

Kriticky myslieť znamená myslieť dôsledne. Túto kompetenciu môžeme rozvíjať na každom stupni vzdelávania. Samozrejme, s prihliadnutím na vek a schopnosti žiakov. Lektori kurzu analyzujú jednotlivé zložky kritického myslenia a ponúkajú učiteľom scenáre pre tvorbu súvisiacich vzdelávacích aktivít. Po absolvovaní kurzu získa učiteľ scenáre, prostredníctvom ktorých bude vedieť tvoriť vzdelávacie aktivity pre svoju aprobáciu a vzdelávací stupeň.
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

 • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

 • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
 • 2.3 Realizovať vyučovanie

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
49 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

 • Porozumieť zložkám kompetencie kritického myslenia.
 • Oboznámiť sa s univerzálnymi scenármi vzdelávacích aktivít. 
 • Vytvoriť vzdelávacie aktivity zamerané na kritické myslenie. 

Lektorky a lektori kurzu

Mrg. Ján Machaj, PhD.

lektor EDULAB akadémie

Mgr. Eva S. Kotláriková

Lektorka EDULAB akadémie a kurátorka Slovenskej národnej galérie

Kvalita

Kurz vedený profesionálnymi lektormi a skúsenými pedagógmi.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 6 hodín čistého času.

Materiály

9 vzdelávacích blokov, 27 videí, pracovné listy, elektronické zošity a univerzálne vzdelávacie scenáre.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

 • 27 vzdelávacích videí
 • 21 elektronických zošitov
 • 6 rozhovorov s expertkou
 • 12 univerzálnych scenárov
 • 1 digitálny certifikát

Rozhovory s expertkou

Súčasťou kurzu je aj šesť rozhovorov s psychologičkou Vladimírou Kurincovou Čavojovou z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV. 

Kurz vznikol v spolupráci s:

Získajte 30-dňový prístup na jeden
zo vzdelávacích portálov.

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.
Zoznámte sa s Lektorkami

Mgr. Eva Kotláriková 
Mgr. Ján Machaj, PhD.

Eva vyštudovala históriu, dejiny umenia a taliančinu. Ján históriu a filozofiu. Obaja majú skúsenosti so vzdelávaním v oblasti humanitných disciplín. Prístupom v tomto kurze chceli ukázať, že aktivity zamerané na kritické myslenie nepatria len na humanitne orientované predmety. Obaja považujú schopnosť dôsledne myslieť za kľúčovú pri riešení osobných,, ale aj spoločenských problémov. 

Naučte vašich žiakov kriticky myslieť.