Vitajte v kurze

Úvod do inkluzívneho vzdelávania

Pojem inklúzia sa v posledných rokoch objavuje čoraz častejšie v dokumentoch venovaných vzdelávacím politikám. V ostatnom čase sa pevne zakotvil aj v legislatíve a zdá sa, že inkluzívne vzdelávanie je trend, ktorým sa školstvo na Slovensku bude uberať. Stále sa však stretávame s neistotou pri definovaní významu inkluzívneho vzdelávania. V kurze sa oboznámite s inklúziou z viacerých uhlov pohľadu. Sprevádzať vás budú odborníčky z oblasti poradenstva a špeciálnej pedagogiky. 
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

 • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

 • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
 • 2.3 Realizovať vyučovanie

Oblasť:

 • Žiak

Kompetencia:

 • 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka
 • 1.3 Identifikovať socio-kultúrny kontext vývinu žiaka

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
49 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

 • Oboznámiť sa s východiskami inkluzívneho vzdelávania.
 • Získať predstavu o procese implementácie inkluzívneho vzdelávania na škole. 
 • Spoznať funkcie, kompetencie a zloženie podporného tímu.

Lektorky a lektori kurzu

doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD. 

riaditeľka súkromného centra poradenstva a prevencie a odborníčka v oblasti porúch sluchu. 

Mgr. Miroslava Robinson

logopédka, špeciálna pedagogička, zriaďovateľka a riaditeľka SCPP

PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová, PhD.

špeciálna pedagogička. Pedagogická fakulta Univerzity komenského, Ústav špeciálnopedagogických štúdií. 

Mgr. Ján Machaj, PhD.

Lektor EDULAB akadémie. 

Kvalita

Kurz vedený detskou psychiatričkou, psychologičkami a terapeutkami.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 4 hodiny čistého času.

Materiály

10 vzdelávacích videí a 29 elektronických zošitov.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

 • 10 vzdelávacích videí
 • 29 elektronických zošitov
 • rozhovory
 • 1 digitálny certifikát

Formát kurzu

Kurz sa skladá z úvodných rozhovorov, v ktorých odborníčky s lektorom preberajú najdôležitejšie témy z elektronických zošitov. V nich nájdu účastníci kurzu podrobnejšie rozvinutie problematiky. 

Vytvorené v spolupráci s:

Získajte 30-dňový prístup na jeden
zo vzdelávacích portálov.

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.

Spoznajte komplexnosť inkluzívneho procesu.