Vitajte na kurze

Fenomény sveta - Peniaze

Rozvíjať finančnú gramotnosť je dôležité v každom veku a špeciálne to platí pre tých najmladších. V kurze vám predstavíme jeden zo vzdelávacích balíkov Fenomény sveta so zameraním na finančnú gramotnosť. Zoznámite sa so základnou filozofiou Fenoménov sveta a spoznáte všetky komponenty vzdelávacieho balíka. Kurz je určený pre tých, ktorí už vlastnia, alebo sa zvažujú kúpu vzdelávacieho balíka Fenomény sveta Peniaze.
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

  • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

  • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
  • 2.3 Realizovať vyučovanie

Ciele kurzu:

  • Spoznať filozofiu Fenoménov sveta.
  • Oboznámiť sa s komponentami vzdelávacieho balíka Peniaze.
  • Vyučovať finančnú gramotnosť s pomocou balíka Peniaze. (predpokladom je vlastníctvo balíka)

Lektori kurzu

Mrg. Ján Machaj, PhD.

lektor EDULAB akadémie

Mgr. Miloš Bélik

lektor EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený profesionálnymi lektormi a autormi Fenoménov sveta. 

Dĺžka

Celková dĺžka štúdia kurzu sú približne 3 hodiny.

Materiály

7 vzdelávacích blokov, 12 vzdelávacích videí, 11 elektronických zošitov.

Bonus

Bezplatný prístup na 30 dní k Videoknižnici Fenomény sveta.

Čo je obsahom kurzu?

  • 12 vzdelávacích videí
  • 11 elektronických zošitov
  • 1 záverečný test
  • 1 digitálny certifikát

Využite naplno videá od BBC

Naučíte sa, ako prepájať predmety a vytvárať medzipredmetové vzťahy s Fenoménmi sveta. Žiakom ukážete svet v súvislostiach.

Medzipredmetové vyučovanie

Inšpirujte sa didaktikou využitia vzdelávacích videí vo vyučovaní. Nadobudnuté skúsenosti uplatníte s akýmkoľvek kvalitným videom.

Fenomény sveta

Atraktívne pre žiaka

Metódy zážitkového vyučovania podnecujú pozornosť a stimulujú pamäť. 

Učenie v súvislostiach

Tvorba väzieb medzi poznatkami z rozličných predmetov vedie k premýšľaniu v súvislostiach. 

Jednoduché pre učiteľa

Materiály napĺňajú ciele ŠVP a sú pripravené tak, aby boli okamžite využiteľné na vyučovaní. 

Rozvíjanie kompetencií

Žiaci vďaka inovatívnym vyučovacím metódam rozvíjajú kritické myslenie, tvorivosť či tímovú spoluprácu.
Zoznámte sa s lektormi

Mgr. Ján Machaj, PhD.
Mgr. Miloš Bélik

Fenomény sveta sú naša srdcová záležitosť. Obaja sme ich súčasťou od prvého momentu. Vytvárali sme ich koncepciu, vyberali sme videá od BBC, spolu s autormi sme tvorili vzdelávacie modely a interaktívne cvičenia. S radosťou vás prevedieme vzdelávacími materiálmi, ktoré sme pomáhali vytvoriť a vysvetlíme vám, ako ich použijete v triede. Sme presvedčení o tom, že Fenomény sveta sú skvelý nástroj, ktorý pomôže učiteľovi postaviť sa na čelo pomyselnej expedície vo svojej triede. Spoznajte so žiakmi svet v nevídaných súvislostiach a premeňte bežnú vyučovaciu hodinu na zážitok. 
Neváhajte!

Zatraktívnite bežné vyučovanie pomocou Fenoménov sveta