Vitajte v kurze

Čítanie s porozumením

Práca s informáciami je kľúčová zručnosť pre väčšinu povolaní. A nie len to – vyhodnotiť dôveryhodnosť informácií v dnešnom svete inteligentných zariadení a sociálnych sietí je dôležité aj pre naše súkromie. V kurze sme pripravili 16 univerzálnych aktivít, ktoré pomôžu každému pedagógovi začleniť do svojich hodín aktivity zamerané na schopnosť čítať a počúvať s porozumením. Kurz samozrejme obsahuje aj najdôležitejšie teoretické východiská a rozhovory s dvoma hosťami: Oľgou Zápotočnou, odborníčkou na túto tému a vysokoškolskou pedagogičkou a s Tomášom Slezákom, učiteľom a zástupcom na gymnáziu Novohradská v Bratislave. 

Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

  • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

  • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
  • 2.3 Realizovať vyučovanie

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
49 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

  • Oboznámiť účastníkov so základnými teoretickými východiskami problematiky. 
  • Poskytnúť účastníkom portfólio aktivít, pomocou ktorých môžu rozvíjať čítanie s porozumením u svojich žiakov.
  • Rozvíjať pedagogické zručnosti účastníkov s cieľom implementácie rozvoja čítania s porozumením do bežného vyučovania. 

Lektorky kurzu

PaedDr. Mária Ťavodová

učiteľka na ZŠ v Badíne

Mgr. Eva S. Kotláriková

Lektorka EDULAB akadémie a kurátorka Slovenskej národnej galérie

Kvalita

Lektormi kurzu sú Eva Kotláriková a Mária Ťavodová, ktorá do kurzu priniesla praktické skúsenosti z výučby slovenského jazyka a literatúry a dejepisu. 

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 5 hodín kombináciou sledovania videí, čítaním elektronických zošitov a samoštúdiom.

Materiály

7 vzdelávacích blokov, 12 videí a 16 scenárov aktivít na vyučovacie hodiny.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

  • 12 vzdelávacích videí
  • 7 elektronických zošitov
  • 16 scenárov aktivít zameraných na čítanie s porozumením
  • 1 digitálny certifikát

Pripravené pre prax

Scenáre aktivít sú navrhnuté pre všetky stupne vzdelávania - od prvého stupňa po stredné školy a pre väčšinu všeobecnovzdelávacích predmetov. Aktivity navrhnuté v scenároch sú okamžite použiteľné v praxi.  

Kurz sme vytvorili v spolupráci s:

Využite príspevok MŠVVaŠ SR na nákup balíka materiálov pre bádateľské a medzipredmetové vyučovanie

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.
Zoznámte sa s Lektormi

PaedDr. Mária Ťavodová
Mgr. Eva S. Kotláriková

Mária Ťavodová je učiteľkou na základnej škole v Badíne. Spolu s lektorkou EDULAB akadémie Evou Kotlárikovou vytvorili 16 aktivít, ktoré čítanie s porozumením podporujú. Orientovať sa bez pochopenia je nemožné. Ľahko sa staneme obeťami zámerných dezinformácií, ktoré plnia komunikačné priestor okolo nás. Cieľom lektoriek bolo ponúknuť vzdelávacie aktivity pre rôzne stupne vzdelávania a vyučovacie predmety. Ukázali, že je to jednoduché a dá sa s tým začať hneď.    

Oživte svoje hodiny aktivitami zameranými na čítanie s porozumením.