Vitajte v kurze 

Bádateľské vyučovanie

Ľudský mozog je pripravený na skúmanie sveta. Radi objavujeme nové veci, zisťujeme ako svet funguje, spoznávame nepoznané. V tomto kurze sa zaoberáme bádateľským vyučovaním, teda takými aktivitami, ktoré prostredníctvom experimentu či pozorovania žiakom odhalia niečo nové a zároveň ich učia základom vedeckého myslenia. Pripravili sme si pre vás štyri základné postupy bádateľského vyučovania, ktoré budete môcť využiť nielen na hodinách prírodovedne zameraných predmetov. Po absolvovaní kurzu budete vedieť tvoriť bádateľské aktivity na tému, ktorú práve vyučujete. Špeciálnym hosťom kurzu je doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., didaktik fyziky a vysokoškolský pedagóg.
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

  • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

  • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
  • 2.3 Realizovať vyučovanie

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
49 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

  • Spoznať základné princípy bádateľského vyučovania.
  • Oboznámiť sa so štyrmi postupmi bádateľského vyučovania.
  • Nadobudnúť schopnosť tvoriť bádateľsky zamerané vyučovacie aktivity.

Lektori a hosť kurzu

Mgr. Lenka Paľová

učiteľka fyziky a technickej výchovy

Mgr. Miloš Bélik

lektor EDULAB akadémie

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

didaktik fyziky a vysokoškolský pedagóg

Kvalita

Lektorkou kurzu je učiteľka s bohatými skúsenosťami s realizáciou bádateľského vyučovania. 

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 4 hodiny čistého času.

Materiály

5 vzdelávacích blokov, 10 videí, pracovné listy a scenáre aktivít.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

  • 10 vzdelávacích videí
  • 9 elektronických zošitov
  • 4 scenáre aktivít 
  • 1 digitálny certifikát

Pripravené pre prax

Scenáre aktivít sú navrhnuté pre všetky stupne vzdelávania - od prvého stupňa po stredné školy. Pedagóg v kurze získa teoretické základy, ktoré prostredníctvom aktivít a postupov môže ihneď implementovať do praxe.  

Využite príspevok MŠVVaŠ SR na nákup balíka materiálov pre bádateľské a medzipredmetové vyučovanie

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.

Prírodovedné vzdelávanie
pomocou senzorov

Chcete vedieť, akou silou dopadol predmet na stôl?
Ako sa mení teplota v skleníku počas rastu plodín?
Súprava senzorov umožňuje žiakom presne odmerať rôzne javy a pracovať s dátami na tablete alebo počítači.

Sprostredkujte žiakom zážitok z bádania.