Vitajte v kurze

Depresia u dieťaťa

Kurz je vedený odborníčkou Veronikou Marcinčákovou Husárovou, renomovanou detskou psychiatričkou a vedúcou detskej sekcie Kliniky duševného zdravia Calma. Kurz ponúka celkový pohľad na problematiku, ktorá čoraz viac ovplyvňuje životy detí a ich rodín. Získate základné informácie o charakteristike ochorenia, o procese liečby, naučíte sa rozpoznať depresiu aj jej prejavy a oboznámite sa so základnými postupmi pri komunikácii s dieťaťom s ochorením depresie.
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

 • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

 • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
 • 2.3 Realizovať vyučovanie

Oblasť:

 • Žiak

Kompetencia:

 • 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka
 • 1.3 Identifikovať socio-kultúrny kontext vývinu žiaka

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
49 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

 • Spoznať príčiny a prejavy ochorenia depresia.
 • Oboznámiť sa so správaním dieťaťa s ochorením depresia a jeho príčinami. 
 • Spoznať vplyv ochorenia na vzdelávací proces.

Lektorky a lektori kurzu

MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.

detská psychiatrička

Mgr. Liliana Šimečková, PhD.
liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Mrg. Ján Machaj, PhD.
lektor EDULAB akadémie

Kvalita

Kurz vedený profesionálnymi lektormi a skúsenou detskou psychiatričkou.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 3 hodiny čistého času.

Materiály

9 videí, pracovné listy, 10 elektronických zošitov.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

 • 9 vzdelávacích videí
 • 10 elektronických zošitov
 • praktické tipy
 • 1 digitálny certifikát

Vhodné pre každého pedagóga

Spracovanie kurzu je vhodné aj pre učiteľky a učiteľov bez hlbšej znalosti v oblasti detskej psychológie a psychiatrie. Slúži na získanie základného prehľadu o danej tematike.

Vytvorené v spolupráci s:


Nositeľom majetkových práv k tomuto kurzu je Klinika duševného zdravia, s.r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava.

Využite príspevok MŠVVaŠ SR na nákup balíka materiálov pre bádateľské a medzipredmetové vyučovanie

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.

Zorientujte sa v problematike detskej depresie.