Empty space, drag to resize
Vitajte v kurze

ADHD pre učiteľov

S pojmom ADHD sa už stretol každý učiteľ a rodič. Vieme však, ako správne prispôsobiť vyučovanie deťom s ADHD? Vieme, ako s nimi efektívne komunikovať? Vieme, aké sú dôsledky ADHD, okrem oslabenej pozornosti? Spoločne s detskou psychiatričkou Veronikou Marcinčákovou Husárovou a tímom odborníkov z kliniky Calma zažijete podnetné štúdium problematiky poruchy ADHD, ktoré vám pomôže lepšie porozumieť a zvládať každodenné situácie doma a v škole. Získate praktické rady, tipy a postupy, ktoré vám pomôžu zvládnuť vyučovanie detí s touto poruchou.
Write your awesome label here.

Rozvíjané kompetencie

Oblasť:

 • Výchovno-vzdelávací proces

Kompetencia:

 • 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
 • 2.3 Realizovať vyučovanie

Oblasť:

 • Žiak

Kompetencia:

 • 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka
 • 1.3 Identifikovať socio-kultúrny kontext vývinu žiaka

Cena kurzu

Cena za ročný prístup na kurz:
99 €
Ak má vaša škola PREDPLATNÉ, študujete zadarmo.

Ciele kurzu

 • Spoznať príčiny a prejavy ADHD.
 • Oboznámiť sa so správaním dieťaťa s ADHD a jeho príčinami. 
 • Spoznať vplyv ADHD na vzdelávací proces.

MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.

detská psychiatrička

Mgr. Liliana Šimečková, PhD.

liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Mgr. Terézia Súkeníková

psychologička, absolventka kurzu neurovývinovej stimulácie, aktuálne vo výcviku INPP

Mgr. Adriana Barlogová

psychologička, certifikovaná JIAS diagnostička, terapeutka Sandplay

Kvalita

Kurz vedený detskou psychiatričkou, psychologičkami a terapeutkami.

Dĺžka

Kurz absolvujete približne
za 4 hodiny čistého času.

Materiály

17 vzdelávacích videí, 4 interaktívne aktivity a elektronické zošity.

Bonus

Bezplatný 30-dňový prístup na portál FenomenySveta.sk, resp. Kozmix.sk.

Čo je obsahom kurzu?

 • 17 vzdelávacích videí
 • 6 elektronických zošitov
 • interaktívne aktivity
 • 1 digitálny certifikát

Vhodné pre každého pedagóga

Kurz je vhodný pre odborných aj pedagogických zamestnancov školy. Postupy vhodné pre deti s ADHD sa dajú efektívne uplatniť pri práci a komunikácii s každým dieťaťom.

Vytvorené v spolupráci s:


Nositeľom majetkových práv k tomuto kurzu je Klinika duševného zdravia, s.r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava.

Využite príspevok MŠVVaŠ SR na nákup balíka materiálov pre bádateľské a medzipredmetové vyučovanie

Write your awesome label here.

Pre učiteľov druhého stupňa:

Fenomény sveta

Vyskúšajte rozsiahlu videoknižnicu s viac ako 600 vzdelávacími videami BBC, ktoré vašim žiakom ukážu svet v nevídaných súvislostiach.
Write your awesome label here.

Pre učiteľov prvého stupňa:

Kozmix

Spestrite svoje hodiny pomocou vzdelávacieho portálu, ktorý obsahuje tisíce interaktívnych aktivít z 11 školských predmetov.

Zorientujte sa v problematike detskej depresie.