Varianta 1

VZDELáVANIE S EDUSTEPS

Vzdelávací program:
digitálny obsah

Krátky popis vzdelávacieho balíčka

Lektori a lektorky programu:

PaedDr. Katarína Hvizdová

zakladateľka organizácie, odborný garant, lektorka

Mgr. Martin Kuľha

zakladateľ organizácie, koordinátor vzdelávacích programov

Mgr. Vladimíra Kamhalová

lektorka

Michaela Stehlíková, DiS.

lektorka

Kurzy zahrnuté v programe

Obsah vzdelávacieho programu

 • Kurz Učíme s videom: porozumenie
  Čo sa dozviete?
  • Čo je Kozmix LAB.
  • Čo je obsahom 11 projektov.
  • Aký je priebeh vzdelávacieho programu.
  • Aké sú možnosti inovačného 
  vzdelávania.

 • Kurz Učíme s videom: aplikácia
  Čo sa dozviete?
  • Ako učiť s metodickými listami.
  • Ako využívať metodickú príručku.
  • Ako vyzerá priebeh vzdelávacích aktivít.
  • Ako pracovať s videami od BBC.
  • Ako pracovať s portálom Kozmix.sk.
 • Kurz Pýtame sa v škole: digitálne aplikácie
  Čo sa dozviete?
  • Tímová spolupráca.
  • Manažment triedy.
  • Práca s videom.
  • Aktivity vzdelávacieho procesu.

 • Kurz Vzdelávací portál VIKI
  Čo sa dozviete?
  • Ako učiť s metodickými listami.
  • Ako využívať metodickú príručku.
  • Ako vyzerá priebeh vzdelávacích aktivít.
  • Ako pracovať s videami od BBC.
  • Ako pracovať s portálom Kozmix.sk.

Varianta 2

VZDELáVANIE S EDUSTEPS

Vzdelávací program:
digitálny obsah

Krátky popis vzdelávacieho balíčka

Lektori a lektorky programu:

PaedDr. Katarína Hvizdová

zakladateľka organizácie, odborný garant, lektorka

Mgr. Martin Kuľha

zakladateľ organizácie, koordinátor vzdelávacích programov

Mgr. Vladimíra Kamhalová

lektorka

Michaela Stehlíková, DiS.

lektorka

Kurzy zahrnuté v programe

Obsah vzdelávacieho programu

 • Kurz Učíme s videom: porozumenie
  Čo sa dozviete?
  • Čo je Kozmix LAB.
  • Čo je obsahom 11 projektov.
  • Aký je priebeh vzdelávacieho programu.

  • Aké sú možnosti inovačného
   vzdelávania.

 • Kurz Učíme s videom: aplikácia
  Čo sa dozviete?
  • Ako učiť s metodickými listami.
  • Ako využívať metodickú príručku.
  • Ako vyzerá priebeh vzdelávacích aktivít.
  • Ako pracovať s videami od BBC.

  • Ako pracovať s portálom Kozmix.sk.
 • Kurz Pýtame sa v škole: digitálne aplikácie
  Čo sa dozviete?
  • Tímová spolupráca.
  • Manažment triedy.
  • Práca s videom.
  • Aktivity vzdelávacieho procesu.

 • Kurz Vzdelávací portál VIKI
  Čo sa dozviete?
  • Ako učiť s metodickými listami.
  • Ako využívať metodickú príručku.
  • Ako vyzerá priebeh vzdelávacích aktivít.
  • Ako pracovať s videami od BBC.

  • Ako pracovať s portálom Kozmix.sk.