Vitajte v EDULAB akadémii

Ján Machaj

Keď sme premýšľali nad tým, ako najlepšie vysvetliť čo je EDULAB akadémia, napadla nám fráza – miesto, kde sa učitelia vzdelávajú online. Toto jednoduché vysvetlenie charakterizuje náš hlavný cieľ: umožniť pedagógom rozvíjať pedagogické kompetencie a vedomosti v online prostredí.


K vytvoreniu EDULAB akadémie sme sa inšpirovali úspešnými projektami, ktoré v anglickom jazyku ponúkajú veľké množstvo vzdelávacích kurzov. Masterclass, Udemy, Coursera, to sú názvy len niekoľkých platforiem poskytujúcich špičkový vzdelávací obsah širokej verejnosti. Svoje si tam nájde aj učiteľ, ale kurzy sú v anglickom jazyku a nie vždy sú pripravené na použitie v kontexte slovenského školstva.

Druhou inšpiráciou je pandemická situácia, ktorá napriek mnohým negatívnym skúsenostiam ukázala, že online vzdelávanie nie je vzdialená chiméra, ale reálna možnosť vzdelávania aj v našich podmienkach. Samozrejme, nie v podobe, v ktorej sme sa ocitli kvôli prerušeniu prezenčného vyučovania. Myslíme si však, že ak učitelia dokázali úspešne vzdelávať žiakov dištančne, tak sa dokážu rovnakým spôsobom vzdelávať aj oni sami.

Napokon, aj počas pandémie sme boli svedkami toho, že sa vzdelávanie učiteľov prenieslo do online podoby. Prebehlo množstvo online stretnutí cez platformy ako Zoom, MS Teams a Google meet. Táto transformácia prezenčných stretnutí do online podoby je dobrým základom, ale ani zďaleka nevyužíva všetky možnosti online prostredia na vzdelávanie. Seminár cez Zoom je len transformácia prezenčnej výučby do online prostredia. Nahrádza osobné stretnutie, no neprináša plnohodnotnú alternatívu.

EDULAB akadémia ponúka učiteľom iný druh online vzdelávania. Naše kurzy sú postavené na profesionálne pripravených videách, kvalitných doplnkových materiáloch v podobe elektronických zošitov a ďalšieho rozširujúceho obsahu. Kurzy sú rozdelené na ľahko realizovateľné bloky a je iba na pedagógovi. kedy a kde ich absolvuje. Lektori EDULAB akadémie sú vďaka online platforme pripravení podať svoj výklad kedykoľvek si ich spustíte.

Každý kurz je doplnený o možnosť získania certifikátu, ktorý môže pedagóg využiť vo svojom atestačnom či pedagogickom portfóliu. Kurzy sú pripravené s ohľadom na rámec profesijných kompetencií pedagóga a vždy majú praktické smerovanie. Okrem kurzov u nás učiteľ nájde aj kratšie webináre, ktoré prebiehajú v reálnom čase. Všetky kurzy sú vytvorené slovenskými lektormi s pedagogickou praxou.    

EDULAB akadémia je teda miesto, kde sa môže učiteľ inšpirovať a vzdelávať online. Našou ambíciou je ponúknuť učiteľom inú formu vzdelávania ako bežné prezenčné semináre či online stretnutie. Vyskúšajte niektorý z našich kurzov a posúďte, či je online vzdelávanie pre vás prínosným obohatením profesijného rozvoja. Tím EDULAB akadémie verí, že áno.