TÍM PRE
ROZVOJ ŠKOLY

Škola
Riaditeľka a jej tím
MGR. TATIANA KIZIVATOVÁ
Mgr. Zuzana Mikušová 
Mgr. Natália Lednická
Write your awesome label here.

TÍM PRE
ROZVOJ ŠKOLY

Riaditeľka a jej tím
MGR. TATIANA KIZIVATOVÁ
Mgr. Zuzana Mikušová 
Mgr. Natália Lednická
Škola
Write your awesome label here.

ZAMERANIE A CIELE
KURZU

ZMENA
Zmeniť školu a jej fungovanie znamená cielene a dlhodobo pôsobiť na všetkých úrovniach jej fungovania. V kurze si vysvetlíme základné princípy zmeny a jej priebeh s konkrétnymi príkladmi. 
TÍM
V centre premeny ZŠ Hubeného je tím pre rozvoj školy, ktorý zabezpečuje realizáciu zmien. V kurze si priblížime jeho vznik, zloženie, kompetencie a fungovanie. 
VÍZIA
Každá škola by mala mať svoju jedinečnú víziu. Ako zabezpečiť, aby neostala len na papieri? Ukážeme si, aké boli ciele a vízia školy, a aké nástroje využili na zvládnutie dlhodobého procesu zmeny.
VYSVETLIŤ PRINCÍPY
ZMENY VEDÚCE K CELKOVÉMU ROZVOJU ŠKOLY
OBJASNIŤ ZLOŽENIE,
KOMPETENCIE
A FUNGOVANIE TÍMU
PRE ROZVOJ ŠKOLY
INŠPIROVAŤ
K STANOVENIU
ODVÁŽNYCH CIEĽOV
A PREDSTAVIŤ NÁSTROJE
NA ICH DOSIAHNUTIE

ZAMERANIE A CIELE
KURZU

ZMENA
Zmeniť školu a jej fungovanie znamená cielene a dlhodobo pôsobiť na všetkých úrovniach jej fungovania. V kurze si vysvetlíme základné princípy zmeny a jej priebeh s konkrétnymi príkladmi. 
TÍM
V centre premeny ZŠ Hubeného je tím pre rozvoj školy, ktorý zabezpečuje realizáciu zmien. V kurze si priblížime jeho vznik, zloženie, kompetencie a fungovanie. 
VÍZIA
Každá škola by mala mať svoju jedinečnú víziu. Ako zabezpečiť, aby neostala len na papieri? Ukážeme si, aké boli ciele a vízia školy, a aké nástroje využili na zvládnutie dlhodobého procesu zmeny.
VYSVETLIŤ PRINCÍPY
ZMENY VEDÚCE K CELKOVÉMU ROZVOJU ŠKOLY
OBJASNIŤ ZLOŽENIE,
KOMPETENCIE
A FUNGOVANIE TÍMU
PRE ROZVOJ ŠKOLY
INŠPIROVAŤ
K STANOVENIU
ODVÁŽNYCH CIEĽOV
A PREDSTAVIŤ NÁSTROJE
NA ICH DOSIAHNUTIE

PARAMETRE
KURZU

DĹŽKA KURZU

Približná dĺžka absolvovania kurzu sú 4 hodiny vrátane čítania zošitov. 

LEKTORI

Riaditeľka školy, členky tímu pre rozvoj školy, lektor EDULAB akadémie. 

VIDEÁ

Kurz tvorí 11 videí vo forme dialógu doplnených o vizualizácie.

ZOŠITY

Obsah videí rozširuje 10 elektronických zošitov.

DĹŽKA KURZU

Približná dĺžka absolvovania kurzu sú 4 hodiny vrátane čítania zošitov. 

LEKTORI

Riaditeľka školy, členky tímu pre rozvoj školy, lektor EDULAB akadémie. 

VIDEÁ

Kurz tvorí 11 videí vo forme dialógu doplnených o vizualizácie.

ZOŠITY

Obsah videí rozširuje 10 elektronických zošitov.
Write your awesome label here.

PREDSTAVENIE
ŠKOLY

Pozrite sa, ako vyzerá ZŠ Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave zvnútra. Uvidíte, že atmosféru školy tvoria nielen učitelia, otvorená komunikácia a vyučovanie zamerané na osobnosť žiakov, ale aj prostredie, v ktorom sa to všetko deje. 

LEKTORI
KURZU

MGR. ZUZANA MIKUŠOVÁ
učiteľka a členka tímu pre rozvoj školy
MGR. TATIANA KIZIVATOVÁ
riaditeľka školy
MGR. NATÁLIA LEDNICKÁ
školská psychologička a členka tímu pre
rozvoj školy