Výsledky ankety

Spýtali sme sa absolventov našich seminárov na ich kvalitu. Výsledkom je anketa, ktorá je pre nás cennou spätnou väzbou a pre záujemcom známka toho, že Škola na dotyk AKADÉMIA je prínosom pre väčšinu pedagógov.

Z odpovedí pre Vás vyberáme asi najdôležitejší indikátor a tým je hodnotenie prínosu pre pedagogickú prax absolventa.

Screen Shot 2015-03-10 at 16.38.46

Ak máte záujem o výsledky celej ankety, nájdete ich na tejto adrese.