Ponuka seminárov

Akadémia MODUL 1

Venovaný tabletovým aplikáciám.

Program seminára:

 • Oboznámenie sa s problematikou výučby prostredníctvom tabletov,
 • ukážka vyučovacej hodiny s tabletom,
 • testovanie a spätná väzba,
 • tvorba poznámok a vyučovacích materiálov,
 • tvorba mentálnych máp,
 • práca s digitálnym vzdelávacím obsahom,
 • ukážka softvéru Samsung School.

Dĺžka seminára: 4 hodiny

Akadémia MODUL 2

Zameraný na Samsung School.

 Program seminára:

 • Práca so vzdelávacími materiálmi
 • Tvorba testov a testovanie
 • Správa žiackych tabletov
 • Zdieľanie obrazovky
 • Praktické rady

Dĺžka seminára: 3 hodiny

Akadémia MODUL 3

Venovaný koncepcii “blended learning”.

Program seminára:

 • Obrátená hodina – Flipped Classroom
  Metóda, pri ktorej sa kladie dôraz na samostatnú aktivitu žiaka mimo školy. Ťažiskom vyučovania je následne aplikácia nadobudnutých vedomostí.
 • Využitie digitálneho vzdelávacieho obsahu
  Kombinácia práce s digitálnym vzdelávacím obsahom a rôznych tabletových aplikácií, ktorá prináša ďalšie kreatívne možnosti využitia DVO.
 • Tímová spolupráca
  Prenesenie tímovej spolupráce žiakov do prostredia virtuálneho “cloudu”. Prezentovanie nových možností tímovej práce a jej organizácie.

Dĺžka seminára: 4 hodiny

Harmonogram všetkých seminárov na stiahnutie vo formáte PDF.

prihlasenie